Agendă 2030, propusă de Națiunile Unite la finele lui 2015, reprezintă un program universal de acțiune globală în domeniul dezvoltării durabile.

Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) sau Obiectivele Globale, asumate de țara noastră alături de cele 193 de state membre ONU în septembrie 2015, acoperă o gamă largă de tematici care promovează acțiunea globală în trei arii de dezvoltare durabilă principale: economie, societate și mediu. Cele 17 ODD-uri se adresează în egală măsură atât statelor și regiunilor subdezvoltate, cât și celor dezvoltate.

Astfel, până în anul 2030, statele lumii s-au angajat să elimine sărăcia și foametea, să combată inegalitățile și injustiția și să adopte măsuri active privind protecția mediului înconjurător.

Care este legătura dintre standarde și ODD-uri?

  • Standardele oferă reguli clare și contribuie la implementarea obiectivelor strategice europene, la stabilitatea economică, la dezvoltarea cercetării și inovării și sunt instrumente importante în procesul de reglementare.
  • Standardele contribuie la sustenabilitatea economică, de mediu și societală, oferind soluții pe termen lung pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă.
  • Standardele pot sprijini companiile a căror raportare de sustenabilitate trebuie să respecte Directiva  Europeană privind raportarea de sustenabilitate corporativă.
  • Standardele sunt utile în cadrul tranziției europene duble: digitală și ecologică.

Acesta este motivul pentru care contribuția standardelor la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă este considerată o prioritate a Strategiei ASRO pentru perioada 2021 -2030.

OBIECTIVUL 1:
FĂRĂ SĂRĂCIE


Eradicarea sărăciei, în toate formele sale, este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă umanitatea.

.

.

.

Află mai multe

OBIECTIVUL 2:
FOAMETE „ZERO”


Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare și îmbunătățirea calității alimentației, precum și promovarea agriculturii sustenabile.

.

.

Află mai multe

OBIECTIVUL 3:
SĂNĂTATE ŞI BUNĂSTARE


Îmbunătăţirea accesului la servicii de asistenţă medicală de calitate este esenţială pentru funcţionarea adecvată a societăţii. Aceasta trebuie să fie modernă şi să aibă un caracter umanist.

Află mai multe

OBIECTIVUL 4:
EDUCAŢIE DE CALITATE


Accesul la educaţia de calitate este esenţial pentru funcţionarea adecvată a unei societăţi durabile. Din perspectiva Agendei 2030, educația este o temă fundamentală.

.

Află mai multe

OBIECTIVUL 5:
EGALITATE DE GEN


Egalitatea între genuri poate fi considerată un indicator pentru societăţile dezvoltate. Populaţia globală include peste 50% femei, totuşi, există numeroase inegalităţi între persoanele de sex masculin și cele de sex feminin, de exemplu salarii mai mici sau violenţă domestică.

Află mai multe

OBIECTIVUL 6:
APĂ CURATĂ ȘI SANITAȚIE


 Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei, respectiv sanitaţie pentru toţi sunt aspirații fundamentale ale cetăţenilor. Este responsabilitatea statului asigurarea disponibilităţii apei şi sanitaţiei pentru toţi.

.

Află mai multe

OBIECTIVUL 7:
ENERGIE CURATĂ ȘI LA PREȚURI ACCESIBILE


Doar prin încurajarea energiei regenerabile şi a inovaţiei în domeniu este posibil pentru societatea noastră să menţină progresul tehnologic şi, în acelaşi timp, să protejeze natura, respectiv să atenueze efectele schimbărilor climatice.

.

Află mai multe

OBIECTIVUL 8:
MUNCĂ DECENTĂ ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ


 Dezvoltarea durabilă încurajează delimitarea creşterii economice de aspectele negative de mediu; în plus, ea pune accent şi pe aspectele sociale. Acest scop implică o creştere economică sustenabilă şi promovează munca decentă pentru toţi.

.

Află mai multe

OBIECTIVUL 9:
INDUSTRIE, INOVAȚIE ȘI INFRASTRUCTURĂ


Epoca modernă a adus un mod de viață accelerat. În această eră pot fi competitive doar acele ţări care încurajează inovaţia pe lângă o infrastructură rezilientă şi o industrie durabilă. Aceste trei aspecte sunt, bineînţeles, interconectate între ele.

Află mai multe

OBIECTIVUL 10:
INEGALITĂȚI REDUSE


Inegalitatea este una dintre cele mai mari obstacole în procesul de dezvoltare al unei societăţi durabile. Inegalitatea poate să apară în diferite domenii cum ar fi problemele de gen, dificultăţile în educaţie, aspectele financiare, etc.

.

Află mai multe

OBIECTIVUL 11:
ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI DURABILE


Oraşele trebuie să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile. În plus, oraşele trebuie să combată formele de înstrăinare. Trebuie să ţinem cont şi de comunităţile rurale, şi să asigurăm tuturor cetățenilor condiţii pentru o viaţă demnă.

Află mai multe

OBIECTIVUL 12:
CONSUM ȘI PRODUCȚIE RESPONSABILE


Când producţia şi consumul devin durabile, se decuplează creşterea economică de schimbarea climatică. Acest scop include atât conștientizarea resurselor finite cât şi aplicarea măsurilor sustenabile.

.

Află mai multe

OBIECTIVUL 13:
ACȚIUNE CLIMATICĂ


Schimbarea climei este o realitate, fiind necesară luarea unor măsuri urgente pentru a limita impactul acesteia.Însă, probabil cel mai important aspect rămâne să anticipăm problemele estimabile şi să propunem soluţii viabile pentru aceste situaţii.

Află mai multe

OBIECTIVUL 14:
VIAȚA ACVATICĂ


Majoritatea oxigenului din atmosferă este produsă de plantele marine, aşadar, putem doar estima cât sunt de importante aceste medii acvatice pentru ecosistemul nostru, şi este evidentă necesitatea protecţiei naturii şi în acest sens.

Află mai multe

OBIECTIVUL 15:
VIAȚA TERESTRĂ


Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate

 

Află mai multe

OBIECTIVUL 16:
PACE, JUSTIȚIE ȘI INSTITUȚII EFICIENTE


Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile.

.

Află mai multe

OBIECTIVUL 17:
PARTENERIATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR


Dezvoltarea durabilă poate fi considerată un proiect global. Toate eforturile la diferite niveluri au ca scop comun schimbarea direcţiei dezvoltării într-un sens pozitiv.

Află mai multe