Înapoi

Obiectivul 11- Orașe și comunități durabile

865

Standarde europene contribuie la atingerea obectivului 

2464

Standarde internaționale contribuie la atingerea obiectivului

Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile

În România, aportul populaţiei urbane a crescut la 55 % (2016) de la 34% (1960). Acest aport este în creştere, aşadar este o necesitate pentru oraşe să se adapteze la această situaţie.

Oraşele trebuie să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile. În plus, oraşele trebuie să combată formele de înstrăinare. Trebuie să ţinem cont şi de comunităţile rurale, şi să asigurăm cetățenilor condiţii pentru o viaţă demnă, indiferent de ambianţa aleasă de ei.

standarde

SR ISO 37101:2022

Dezvoltare sustenabilă în comunitățile teritoriale. Sistem de management pentru dezvoltare sustenabilă. Cerințe și ghid pentru utilizare

Standardul stabilește cerințele sistemului de management pentru dezvoltare sustenabilă în cadrul comunităților teritoriale, inclusiv orașe, bazate pe o abordare holistică, în vederea asigurării coerenței cu politica de dezvoltare sustenabilă a comunităților teritoriale..

Cumpără

SR ISO 37104:2022

Orașe și comunități sustenabile – Transformarea orașelor noastre – Recomandări pentru implementarea practică a standardului ISO 37101 la nivel local

Standardul oferă recomandări cu privire la modul de implementare și de menținere a unui sistem de management pentru dezvoltare sustenabilă, bazat pe principiile SR ISO 37101, în special în contextul orașelor, dar care poate fi aplicabil și altor forme de așezări umane.

Cumpără

SR EN ISO 22301:2020

Securitate şi rezilienţă. Sisteme de management al continuităţii activităţii. Cerinţe

Standardul specifică cerințe pentru implementarea, menținerea și îmbunătățirea unui sistem de management, pentru a se proteja împotriva perturbărilor, a reduce probabilitatea de apariție a acestora, a se pregăti pentru, a răspunde la și a se restabili după acestea, atunci când se produc.

Cumpără