Înapoi

Obiectivul 12 – Consum și producție responsabile

1220

Standarde europene contribuie la atingerea obectivului 

2757

Standarde internaționale contribuie la atingerea obiectivului

Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile

Noţiunile de consum şi producţie constituie termene fundamentale în economie. Când producţia şi consumul devin durabile, se decuplează creşterea economică de schimbarea climatică.

Acest scop include atât conștientizarea resurselor finite cât şi aplicarea măsurilor sustenabile, aşadar în acest mod se proiectează, pentru descendenţii noştri, o ambianţă similară celei actuale.

Această abordare are drept consecinţă un comportament mai conştient,incluzând o producţie mai eficientă, un management durabil al deşeurilor şi, în general, activităţi în concordanţă cu principiile protecţiei mediului.

standarde

SR ISO 20400:2021

Achiziții sustenabile. Linii directoare

Standardul furnizează linii directoare pentru organizații, indiferent de activitatea sau mărimea acestora, referitoare la integrarea sustenabilității în cadrul achizițiilor, așa cum se descrie în ISO 26000. Este destinat părților interesate implicate în sau afectate de deciziile și procesele aferente achizițiilor.

Cumpără

SR EN ISO 14020:2002

Etichete şi declaraţii de mediu. Principii generale

stabileste principiile pentru dezvoltarea si utilizarea etichetelor si declaratiile de mediu. Acest standard este destinat a fi utilizat pentru scopuri de certificare si înregistrare.

Cumpără