Misiunea şi atribuţiile Consiliului de Standardizare concură la luarea deciziilor privind organizarea şi funcţionarea Comitetelor Tehnice naţionale de standardizare şi programarea standardizării naţionale, pe bază de imparţialitate şi reprezentativitate.

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Standardizare al ASRO

Hotărârea Consiliului Director nr. 1953 din 04.10.2019 –Consiliul Director al ASRO aprobă componenţa Consiliului de Standardizare ASRO, format din următorii membri:

Preşedintele Consiliului de Standardizare al ASRO

Lorena Deleanu

Membrii Titulari

Elena Nechifor

RADCERT, din partea organismelor de evaluare a conformității acreditate

 

Mircea Scripcariu

UPB – Facultatea de Energetică, din partea comunității universitare

 

Nastasia Belc

IBA București, din partea comunității de cercetare

 

 Iuliana Lazăr

ANRE, din partea autorităților publice

 

Valentin Bercă

BRK Systems, din partea mediului economic

 

Sorin Calotă

ARISI, din partea organizațiilor neguvernamentale

 

Elena Văduva

Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului, din partea autorităților publice

 

Membrii Supleanți

Raluca Fako

Raten – Citon, din partea comunității de cercetare

 

Gheorghe Nedelcu

Daikin România, din partea mediului economic