Înapoi

Obiectivul 8 – Muncă decentă și creștere economică

545

Standarde europene contribuie la atingerea obectivului 

2525

Standarde internaționale contribuie la atingerea obiectivului

Dezvoltarea durabilă încurajează delimitarea creşterii economice de aspectele negative de mediu; în plus, ea pune accent şi pe aspectele sociale.

Acest scop implică o creştere economică sustenabilă şi promovează munca decentă pentru toţi indiferent de gen, locaţie geografică şi descendenţă. În acest context, devine vitală abordarea din perspectiva „nimeni nu rămâne în urmă”.

Acest scop include facilitarea întreprinderilor mici şi mijlocii, diversificarea economiei şi extinderea procedurii la regiunile în dezvoltare.

STANDARDE

SR ISO 45001:2018

Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă. Cerinţe şi îndrumări pentru utilizare

Prezentul document specifică cerințele pentru un sistem de management al sănătății și securității în muncă (SSM) și oferă îndrumări pentru utilizarea acestuia, pentru a da posibilitatea organizațiilor să asigure locuri de muncă sigure și sănătoase prin prevenirea traumatismelor și îmbolnăvirilor determinate de muncă, precum și prin îmbunătățirea proactivă a performanței referitoare la SSM.

Cumpără

SR ISO 37001:2017

Sisteme de management anti-mită. Cerinţe cu ghid de utilizare

Standardul stabileşte cerinţe şi furnizează îndrumări pentru un sistem de management conceput să ajute o organizaţie să prevină, să detecteze şi să lupte împotriva mituirii şi să se conformeze legilor anti-mită şi angajamentelor voluntare aplicabile activităţilor acesteia.

Cumpără