DE CE SĂ ÎNVĂȚĂM DESPRE STANDARDE?

Nu ne gândim la standarde, dar beneficiem de ele permanent – prin produsele și serviciile pe care le utilizăm: de la cardul bancar (pe care nu l-am putea folosi dacă nu ar avea dimensiunile standardizate), până la jucăriile copiilor (care trebuie să respecte cerințele de securitate stabilite prin directivele europene).

Cu o utilizare largă în evaluarea conformității, proiectare, producție, management, achiziții publice, învățământ sau ca referențiale în legislație, standardele sunt de mare utilitate în desfășurarea diverselor activități.

În România, activitatea de standardizare se desfășoară sub coordonarea organismului național de standardizare, ASRO (Asociația de Standardizare din România), singurul care distribuie standarde și informații despre standardizare pe teritoriul țării, venind în sprijinul tuturor organizațiilor care activează în România cu un patrimoniu de peste 35.000 de standarde din toate domeniile: construcții, agricultură, transporturi, industria chimică, alimentară, metalurgie, protecția mediului și multe altele.

În cadrul pieței actuale, în care concurența este acerbă și resursele sunt limitate, nu a fost niciodată un moment mai bun de a învăța și utiliza, pentru multiplele sale beneficii, despre standarde și standardizare. Educația despre standardizare este necesară, indiferent de vârsta și de nivel educațional, pentru a putea utiliza în practică toate avantajele pe care standardizarea le poate oferi: calitate superioară a produselor și serviciilor, implementarea unor politici organizaționale având ca referențiale standardele, pătrunderea facilă pe piața internă a UE, creșterea competitivității produselor/serviciilor oferite, care să aducă beneficii pe termen lung.

ASRO a inițiat o serie de campanii de conștientizare, la nivel național, pentru a face cunoscut faptul că standardele ar trebui să constituie o parte importantă a unei strategii naționale, atât în educația formală, cât și în cea nonformală, în dorința de a rămâne competitivi.

Implicarea Organismului Național de Standardizare în educația despre standardizare este permanentă, atât prin suportul teoretic despre activitatea de standardizare (cursurile de formare profesională), workshop-uri specifice, cât și prin încercarea de a se încuraja implementarea standardelor în curricula educațională națională, și de a se dezvolta resurse educaționale despre standardizare adaptate pentru învățământul primar și liceal, dar și pentru învățământul universitar.

Un exemplu în acest sens este proiectul STUNED – mijloc de promovare și de instruire în domeniul standardizării, care generează un impact în rândul universităților implicate (prin furnizarea de cursuri de formare în domeniul standardizării și instruirea lectorilor în sensul de a genera îmbunătățirea curriculei universitare prin introducerea standardelor și a procesului de standardizare) și în rândul studenților, care pot contribui la un viitor inteligent.

 

 

Educaţia despre standardizare este necesară, în special, dar nu numai, pentru generaţiile viitoare de manageri, ingineri, antreprenori care au nevoie să fie familiarizaţi cu modul de utilizare a standardelor şi cu posibilităţile pe care le au prin participarea la procesul de standardizare. Acest lucru le va permite să includă standardizarea de la începutul proiectelor sau afacerilor lor şi de a obţine astfel toate avantajele pe care standardizarea le poate oferi.

Instituţiile europene şi-au arătat sprijinul şi interesul pentru educaţia despre standardizare. Într-adevăr, “Concluzii cu privire la standardizare şi inovaţie ale Consiliului European (2008)”, încurajează statele membre să îmbunătăţească poziţia standardizării în programele educaţionale şi curricula universitară, în scopul de a familiariza studenţii cu beneficiile strategice şi provocările activităţii de standardizare,  bazându-se pe expertiza organismelor de standardizare.

Comisia Europeană şi-a arătat interesul în vederea creşterii gradului de conştientizare cu privire la standardizare. În comunicarea sa, privind o viziune strategică pentru standardele europene din 2011, Comisia Europeană a solicitat Organismelor Europene de Standardizare ale statelor membre şi altor organisme de standardizare îmbunătăţirea gradului de conştientizare şi educare cu privire la standardizare. Cunoştinţele publicului cu privire la standardizare ar trebui să crească prin formare, activităţi de sensibilizare şi workshop-uri specifice .

În acest sens au fost elaborate:

  • Politica CEN şi CENELEC in domeniul Educaţiei despre standardizare
  • Masterplanul  Educaţiei despre standardizare
  • Planul de implementare al Masterplanul Educaţiei despre standardizare

Mai multe informații aici.