Educaţia despre standardizare este necesară, în special, dar nu numai, pentru generaţiile viitoare de manageri, ingineri, antreprenori care au nevoie să fie familiarizaţi cu modul de utilizare a standardelor şi cu posibilităţile pe care le au prin participarea la procesul de standardizare. Acest lucru le va permite să includă standardizarea de la începutul proiectelor sau afacerilor lor şi de a obţine astfel toate avantajele pe care standardizarea le poate oferi.

Instituţiile europene şi-au arătat sprijinul şi interesul pentru educaţia despre standardizare. Într-adevăr, “Concluzii cu privire la standardizare şi inovaţie ale Consiliului European (2008)”, încurajează statele membre să îmbunătăţească poziţia standardizării în programele educaţionale şi curricula universitară, în scopul de a familiariza studenţii cu beneficiile strategice şi provocările activităţii de standardizare,  bazându-se pe expertiza organismelor de standardizare.

Comisia Europeană şi-a arătat interesul în vederea creşterii gradului de conştientizare cu privire la standardizare. În comunicarea sa, privind o viziune strategică pentru standardele europene din 2011, Comisia Europeană a solicitat Organismelor Europene de Standardizare ale statelor membre şi altor organisme de standardizare îmbunătăţirea gradului de conştientizare şi educare cu privire la standardizare. Cunoştinţele publicului cu privire la standardizare ar trebui să crească prin formare, activităţi de sensibilizare şi workshop-uri specifice .

În acest sens au fost elaborate:

  • Politica CEN şi CENELEC in domeniul Educaţiei despre standardizare
  • Masterplanul  Educaţiei despre standardizare
  • Planul de implementare al Masterplanul Educaţiei despre standardizare

Mai multe informații aici.