Înapoi

Obiectivul 17 – Parteneriate pentru realizarea obiectivelor

Standarde europene contribuie la atingerea obectivului 

2

Standarde internaționale contribuie la atingerea obiectivului

Dezvoltarea durabilă poate fi considerată un proiect global.

Trăim într-o lume globalizată, deci nu putem ignora ce se întâmplă în afara graniţelor politice. Toate eforturile la diferite niveluri au ca scop comun schimbarea direcţiei dezvoltării într-un sens pozitiv.

Problemele globale impun soluţii globale, această abordare necesită şi colaborare, respectiv finanţare internaţională pentru atingerea obiectivelor din Agenda 2030.

Procesul de transformare implică accesul la ştiinţa şi tehnologia inovativă, dezvoltarea capacităților în concordanţă cu principiile subsidiarităţii, modificarea comerţului şi a economiei într-o direcţie mai sustenabilă, şi elaborarea variantei coerente privind politica dezvoltării durabile.

standarde

SR ISO 44001

Sisteme de management al relaţiilor de afaceri colaborative

Standardul specifică cerinţele pentru identificarea, dezvoltarea şi managementul eficace al relaţiilor de afaceri colaborative, în cadrul sau între organizaţii. Acest document este aplicabil organizaţiilor private şi publice de toate mărimile, de la marile corporaţii multinaţionale şi organizaţiile guvernamentale, la organizaţiile non- profit şi afacerile micro/ mici.

Cumpără