Înapoi

Obiectivul 4 – Educație de calitate

196

Standarde europene contribuie la atingerea obectivului 

540

Standarde internaționale contribuie la atingerea obiectivului

Accesul la educaţia de calitate este esenţial pentru funcţionarea adecvată a unei societăţi durabile.

Educaţia ar trebui să fie tratată ca un proces care se derulează pe tot parcursul vieţii, indiferent de vârstă.

În acest scop, pot fi încurajatr inovaţia şi meritocraţia, respectiv conduita şi emanciparea. Ca să ne apropiem de acest scop, trebuie redus abandonul şcolar şi este necesară îmbunătăţirea sistemului educațional, indiferent de locaţia geografică şi de domeniu, respectiv provenienţă.

Dezvoltarea durabilă înseamnă, în esență, asigurarea unor condiţii bune pe această planetă pentru generaţiile viitoare. Aşadar, din perspectiva Agendei 2030, educația este o temă fundamentală.

Standarde

SR ISO 21001:2019

Organizaţii educaţionale. Sisteme de management pentru organizaţii educaţionale. Cerinţe şi ghid de utilizare

Standardul specifică cerinţele unui sistem de management pentru organizaţiile educaţionale (SMOE), atunci când o astfel de organizaţie: a) are nevoie sa-şi demonstreze capacitatea de a sprijini dobândirea şi dezvoltarea competenţelor prin predare, învăţare sau cercetare; b) urmăreşte să crească satisfacţia cursanţilor, a altor beneficiari şi a personalului, prin aplicarea eficace a SMOE propriu, inclusiv a proceselor de îmbunătăţire a sistemului şi asigurarea conformităţii cu cerinţele cursanţilor şi ale altor beneficiari.

Cumpără