Înapoi

Obiectivul 3 – Sănătate și bunăstare

1839

Standarde europene contribuie la atingerea obectivului 

3070

Standarde internaționale contribuie la atingerea obiectivului

Sănătatea publică a devenit indiscutabil principala preocupare a societății în care trăim.

Statele trebuie să fie mult mai pregătite pentru a face față unor amenințări cum a fost cazul pandemiei de COVID-19.

Prin urmare, este esențială consolidarea sistemelor de sănătate, susținerea cercetării medicale și întărirea capacității de prevenție și de răspuns la pandemii sau alte probleme complexe de sănătate publică.

STANDARDE

SR EN ISO 11137

Sterilizarea dispozitivelor pentru îngrijirea sănătății. Iradiere

Seria de standarde SR EN ISO 11137 specifică cerințe pentru implementare, validare și contriol de rutină pentru un proces de sterilizare prin iradiere a dispozitivelor medicale.

Cumpără

SR EN ISO 7153

Instrumente chirurgicale. Materiale

Standardul conţine o prezentare generală şi precizează o gamă de oţeluri inoxidabile care pot fi utilizate la fabricarea instrumentelor chirurgicale şi dentare, precum şi a instrumentelor destinate în mod special chirurgiei ortopedice.

Cumpără