Activitatea de standardizare naţională se desfăşoară în cadrul comitetelor tehnice de standardizare, organizate pe domenii de activitate. Activitatea acestora se desfăşoară atât pe plan naţional, cât şi pe plan european şi internaţional. Comitetele tehnice naţionale sunt în cea mai mare parte organizate ca oglindă a comitetelor tehnice europene şi/sau internaţionale. 

La nivel european, CEN și CENELEC, activitatea tehnică este coordonată de către Consiliile Tehnice, la care fiecare membru nominalizează câte un reprezentant. Din partea ASRO, membru BT CEN CENELEC este doamna Cristina Popa – Manager Departament Standardizare.