Înapoi

Obiectivul 13 – Acțiune climatică

794

Standarde europene contribuie la atingerea obectivului 

1177

Standarde internaționale contribuie la atingerea obiectivului

Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor.

Schimbarea climei este o realitate, fiind necesară luarea unor măsuri urgente pentru a limita impactul acesteia. Agenda 2030 propune şi descifrarea cauzelor (antropice) în privinţa schimbării climei, însă, probabil cel mai important aspect rămâne să anticipăm problemele estimabile şi să propunem soluţii viabile pentru aceste situaţii.

Efectele schimbării climatice se manifestă în toate domeniile vieţii, incluzând aspectele de sănătate, de calitatea a vieţii şi pierderea accelerată a biodiversităţii. Doar acţiunile coordonate la nivel global pot atenua consecinţele şi pot avea impact semnificativ în acest sens.

standarde

SR EN ISO 14001:2015

Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare

Standardul specifică cerinţele pentru un sistem de management de mediu pe care poate să-l utilizeze o organizaţie pentru a-şi creşte performanţa de mediu.

Cumpără

SR EN ISO 14006:2020

Sisteme de management de mediu. Linii directoare pentru integrarea ecoproiectării

Standardul furnizează liniile directoare pentru a veni în sprijinul organizaţiilor în stabilirea, documentarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a managementului de ecoproiectare a acestora în cadrul unui sistem de management de mediu (EMS). Acest standard este destinat a fi utilizat de organizaţiile care au implementat un EMS conform cu ISO 14001, dar poate veni şi în sprijinul integrării ecoproiectării în cadrul altor sisteme de management. 

Cumpără