Mai mult

ESG

ESG reprezintă un set de criterii utilizat pentru a evalua performanța unei organizații în domenii esențiale ce țin de responsabilitatea socială corporativă: aspectele de Mediu (Environmental), Sociale (Social) și de Guvernanță (Governance).

În pagina dedicată, puteți afla care sunt standardele ce sprijină organizațiile în raportările ESG.

mai mult

Respectați drepturile de autor

Standardele sunt lucrări elaborate de către mai mulţi experţi în cadrul comitetelor tehnice (CT) sub iniţiativa şi responsabilitatea organismului de standardizare, care le şi publică. Ele reflectă experienţa şi cunoştinţele celor participanţi la elaborare şi încorporează contribuţia intelectuală a fiecăruia.

mai mult

PARTICIPĂ ÎN STANDARDIZARE

Standardele ajută la rezolvarea problemelor actuale ale societății și ale mediului de afaceri și numai prin implicarea dumneavoastră vom putea elabora standarde care ne pot face viața mai bună.

mai mult

Standardele în viața noastră

Lumea, așa cum o cunoaștem în acest moment, nu ar putea exista fără standarde. Acestea permit funcționarea tuturor lucrurilor din jurul nostru, asigură confortul, siguranța și securitatea fiecărui aspect al vieții noastre.

STANDARDE PENTRU SISTEMELE DE MANAGEMENT

Sistemele de management asigură instrumentele și îndrumările necesare organizațiilor/companiilor care vor să se asigure că produsele şi serviciile lor se ridică la nivelul cerinţelor clienţilor, neuitând de îmbunătăţirea permanentă și continuă a calităţii. 

mai mult

Educația despre standardizare

Educaţia despre standardizare este necesară, în special, dar nu numai, pentru generaţiile viitoare de manageri, ingineri, antreprenori care au nevoie să fie familiarizaţi cu modul de utilizare a standardelor şi cu posibilităţile pe care le au prin participarea la procesul de standardizare.

mai mult

Portal pentru imm-uri

Microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) reprezintă mai mult de 99% din totalul întreprinderilor europene, asigură două treimi dintre locurile de muncă din sectorul privat și contribuie cu mai mult de jumătate din valoarea adăugată totală creată de întreprinderile din UE.

mai mult
IMM