Înapoi

Obiectivul 16 – Pace, justiție și instituții eficiente

41

Standarde europene contribuie la atingerea obectivului 

174

Standarde internaționale contribuie la atingerea obiectivului

Dezvoltarea durabilă nu este doar o politică modernă, inteligentă, ci este și o paradigmă nouă despre funcţionarea societăţii.

Pentru a fi o abordare funcţională, dezvoltarea durabilă trebuie să aibă o bază solidă. Această abordare implică societăți pașnice unde beneficiile dezvoltării durabile sunt accesibile pentru toţi.

În plus, acest context promovează accesul la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile. Dezvoltarea durabilă poate deveni a abordare funcţională doar dacă societatea își va însuşi şi va trata această perspectivă ca pe o viziune proprie şi cuprinzătoare.

STANDARDE

SR ISO 37001

Sisteme de management anti-mită

Standardul stabileşte cerinţe şi furnizează îndrumări pentru un sistem de management conceput să ajute o organizaţie să prevină, să detecteze şi să lupte împotriva mituirii şi să se conformeze legilor anti-mită şi angajamentelor voluntare aplicabile activităţilor acesteia.

Cumpără

SR ISO 37000

Guvernanța organizațiilor

Standardul oferă îndrumări pentru guvernanța organizațiilor. Acesta prezintă principii și aspecte cheie din practică pentru a îndruma organele și grupurile de guvernanță referitor la modul în care să își îndeplinească responsabilitățile, astfel încât organizațiile pe care le guvernează să își poată îndeplini scopul. 

Cumpără