Tarifele sunt avizate de Ministerul Finanțelor Publice în data de 17.10.2022.

Tarif pentru adoptarea de standarde europene şi internaţionale ca standarde române prin metoda publicării versiunii române

238,31 lei/pag. eligibilă

Tarif pentru adoptarea de standarde europene şi internaţionale ca standarde române prin metoda reproducerii versiunii oficiale (fila de confirmare)

565,66 lei/standard

Tarif pentru adoptarea de standarde europene şi internaţionale ca standarde române prin metoda notei de confirmare

231,07 lei/standard

Tarif pentru elaborarea unui standard naţional original*

10.408,25 lei/standard mediu de 20 pag.

*Tariful nu include costul elaborării anteproiectului

Tarif pentru revizuirea unui standard naţional original

7.285,78 lei/standard mediu de 20 pag.

Tarif pentru examinarea standardelor române originale

20,46 lei/pag.