Tarife în activitatea de standardizare, avizate de Ministerul Finanțelor Publice în 01.09.2019

TarifValoare fără TVA
Tarif pentru adoptarea de standarde europene şi internaţionale ca standarde române prin metoda publicării versiunii române192.,82 lei / pag. eligibilă
Tarif pentru adoptarea de standarde europene şi internaţionale ca standarde române prin metoda reproducerii versiunii oficiale (fila de confirmare)
457,68 lei /
standard
Tarif pentru adoptarea de standarde europene şi internaţionale ca standarde române prin metoda notei de confirmare
186,96 lei / standard
Tarif pentru elaborarea unui standard naţional original*
8.421,38 lei / standard mediu de 20 pag.*
*Tariful nu include costul elaborării anteproiectului
Tarif pentru revizuirea unui standard naţional original
5.894,97 lei / standard mediu de 20 pag.
Tarif examinare de standarde române originale
16,55 lei/pag.