Tarif pentru adoptarea de standarde europene şi internaţionale ca standarde române prin metoda publicării versiunii române

192,82 lei/pag. eligibilă

Tarif pentru adoptarea de standarde europene şi internaţionale ca standarde române prin metoda reproducerii versiunii oficiale (fila de confirmare)

457,68 lei/standard

Tarif pentru adoptarea de standarde europene şi internaţionale ca standarde române prin metoda notei de confirmare

186,96 lei/standard

Tarif pentru elaborarea unui standard naţional original*

8.421,38 lei/standard mediu de 20 pag.

*Tariful nu include costul elaborării anteproiectului

Tarif pentru revizuirea unui standard naţional original

5.894,97 lei/standard mediu de 20 pag.

Tarif pentru adoptarea de standarde europene şi internaţionale ca standarde române prin metoda notei de confirmare

16,55 lei/pag.

Tarifele sunt avizate de Ministerul Finanțelor Publice în data de 01.09.2019.