Tarifele sunt avizate de Ministerul Finanțelor Publice și au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

Tarif pentru adoptarea de standarde europene şi internaţionale ca standarde române prin metoda publicării versiunii române

258,59 lei/pag. eligibilă

Tarif pentru adoptarea de standarde europene şi internaţionale ca standarde române prin metoda reproducerii versiunii oficiale (fila de confirmare)

613,79 lei/standard

Tarif pentru adoptarea de standarde europene şi internaţionale ca standarde române prin metoda notei de confirmare

250,73 lei/standard

Tarif pentru elaborarea unui standard naţional original*

11.294,00 lei/standard mediu de 20 pag.

*Tariful nu include costul elaborării anteproiectului

Tarif pentru revizuirea unui standard naţional original

7.905,80 lei/standard mediu de 20 pag.

Tarif pentru examinarea standardelor române originale

22,20 lei/pag.