Tarife maximale în activitatea de standardizare, avizate de Ministerul Finanțelor Publice în 21.03.2018

TarifValoare fără TVA
Tarif pentru adoptarea de standarde europene şi internaţionale ca standarde române prin metoda publicării versiunii române184.,52 lei / pag. eligibilă
Tarif pentru adoptarea de standarde europene şi internaţionale ca standarde române prin metoda reproducerii versiunii oficiale (fila de confirmare)
437,97 lei /
standard
Tarif pentru adoptarea de standarde europene şi internaţionale ca standarde române prin metoda notei de confirmare
178,91 lei / standard
Tarif pentru elaborarea unui standard naţional original
8.058,74 lei / standard mediu de 20 pag.
Tarif pentru revizuirea unui standard naţional original
5.641,12 lei / standard mediu de 20 pag.
Tarif examinare de standarde române originale
15,89 lei/pag.