Tarif pentru adoptarea de standarde europene şi internaţionale ca standarde române prin metoda publicării versiunii române

211,89 lei/pag. eligibilă

Tarif pentru adoptarea de standarde europene şi internaţionale ca standarde române prin metoda reproducerii versiunii oficiale (fila de confirmare)

502,94 lei/standard

Tarif pentru adoptarea de standarde europene şi internaţionale ca standarde române prin metoda notei de confirmare

205,45 lei/standard

Tarif pentru elaborarea unui standard naţional original*

9.254,25 lei/standard mediu de 20 pag.

*Tariful nu include costul elaborării anteproiectului

Tarif pentru revizuirea unui standard naţional original

6.477,98 lei/standard mediu de 20 pag.

Tarif pentru examinarea standardelor române originale

18,19 lei/pag.

Tarifele sunt avizate de Ministerul Finanțelor Publice în data de 10.11.2021.