ASRO - Partenerul tău de încredere

Implicarea standardizării în proiectele de cercetare generează o mai bună introducere pe piață a acestora și, implicit, obținerea de indicatori de performanță la cote înalte și o vizibilitate sporită. Utilizarea de standarde naționale, europene și internaționale (și a cunoștințelor din domeniul standardizării) are ca beneficii:

  • evitarea muncii redundante, având ca exemplu cele mai bune practici din partea celor mai importanți actori economici,
  • garantarea accesului facil pe piețele naționale, europene și chiar internaționale,
  • precum și garanția că ideile utilizate sunt acceptate la nivel global.

Standardizarea pune la dispoziție informații de actualitate din toate domeniile, și este orientată către un viitor durabil; în acest context, parteneriatul cu ASRO oferă posibilitatea de networking facil și schimb de bune practici cu un grup țintă relevant de la nivel national, european și international și, în acest fel, impactul proiectului este mult lărgit.

În cadrul unui proiect, pe lângă cele menționate anterior, ASRO poate contribui la:

Cercetare-dezvoltare (HORIZON 2020, Horizon Europe):

ASRO, în calitate de Organism Național de Standardizare (ONS), oferă cunoștințe esențiale din domeniul standardizării, încorporând cele mai noi tehnologii, idei și caracteristici, participă la cartografierea standardelor relevante și la analiza țintelor preconizate în cadrul proiectului, inclusiv a celor din standardizare; De asemenea analizează standardele existente si asigură platforma pentru elaborarea de noi standarde. Fiind o  sarcină destul de complexă, ASRO o poate transforma într-o activitate facilă cu o valoare adăugată mare.

Accesarea de fonduri – structurale:

ASRO este furnizor de expertiză în domeniul standardizării (state-of-the-art knowledge) și un mijloc important de diseminare și aplicare a acesteia. Având printre principalele atribuții și elaborarea și furnizarea de standarde, implicarea într-un proiect alături de ASRO poate duce la propunerea de noi teme de standardizare sau alte documente de standardizare (CWA, TR etc) – în domeniul în care activează proiectul;  la elaborarea și implementarea foilor de parcurs de standardizare (ceea ce poate include cooperarea internațională) și la elaborarea de rapoarte/caiete de sarcini (un exemplu fiind colaborarea dintre ASRO și ANAP.

Consultanță:

ASRO poate să ofere consultanță și instruire (prin cursuri susținute în limbile română și engleză) în domeniul evaluării conformității,în general și în particular, în implementarea diferitelor sisteme de management.

Asistență tehnică în țările ENP:

Acoperind atât domeniile electrotehnice, cât și pe cele non-electrotehnice, ASRO este partenerul ideal de proiect pentru țările beneficiare ale Instrumentului pentru Asistenta de Preaderare – IAP ori pentru țările din Comunitatea Statelor Independente -CSI (proiecte tip Technical Assistance, Twinning, Taiex). 

De asemenea, Organismul Național de Standardizare (ONS) poate să fie inclus în consorțiu, ținând cont că standardele constituie referențiale care stau la baza creşterii competitivităţii produselor pe piaţa europeană sau pe piaţa internaţională și că acestea asigură conformitatea calității produselor, sistemelor și serviciilor, sporindu-se astfel încrederea consumatorilor.