Introducerea pe piața unică europeană a produselor implică certificarea produselor în domeniul reglementat, aplicarea unor mărci de certificare, în conformitate cu cerințele fiecărui domeniu din Noua Abordare. Iar pentru domeniul nereglementat aplicarea marcajului de conformitate este voluntar, dar aduce nenumărate beneficii comerciale produsului, serviciului sau procesului respectiv.

Pentru a se putea aplica o marcă de certificare pe un produs trebuie respectate reglementările aplicabile, care detaliază cerințele ce trebuie îndeplinite de produse pentru a putea fi comercializate pe o anumită piață.

Mărcile de conformitate demonstrează conformitatea cu anumite standarde și reglementări. Ele pot fi utilizate de orice organizație ale cărei produse sunt conforme cu anumite reglementări prestabilite pentru o anumită piață.

În România, în conformitate cu Legea 163/2015 (legea Standardizării) marca de conformitate este o marca protejată, aplicată sau emisă, având ca bază regulile unui sistem de evaluare a conformității la nivel european, indicând cu un grad suficient de încredere că produsul, procesul sau serviciul în cauză este conform cu cerințele dintr-un standardul național;

Art. 23. , pct. (1) din legea menționată specifică că mărcile SR, marca de conformitate cu standardele române sunt proprietatea ASRO și sunt înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții şi Mărci.

La pct. (2) se specifică că Mărcile de conformitate prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate de către entitățile interesate, numai cu acordul ASRO.

Marca SR este acordată produselor certificate în conformitate cu cerințele unui standard român (care poate fi standard român original – SR, standard român ce adoptă un standard european SR EN, standard român ce adoptă un standard internațional, SR ISO ,sau SR EN ISO, dacă acel standard a fost adoptat și ca standard european).

Marca SR-S este acordată produselor certificate în conformitate cu cerințele unui standard român care prevede cerințe de securitate (care poate fi standard român original – SR, standard român ce adoptă un standard european SR EN, standard român ce adoptă un standard internațional, SR IEC, sau SR EN IEC, dacă acel standard a fost adoptat și ca standard european).

Simbolurile mărcilor SR și SR-S

Sigla SR/SR-S, aplicată pe un produs, pe ambalajul acestuia sau pe documentele însoțitoare, înseamnă că acel produs satisface caracteristicile (de dimensiune, securitate, rezistență, aptitudini de utilizare, etc.) care sunt stabilite printr-un standard român.

Produsele cu marca SR/SR-S sunt controlate de către producător şi de către ASRO SMPC, în calitate de organism independent.

Producătorul se angajează să verifice în permanență acele caracteristici ale produselor, comercializate, care sunt certificate.

ASRO va controla, în perioada de supraveghere, performanțele produselor marcate SR/SR-S, prin audituri la sediul producătorului și prin prelevarea de produse pentru verificare prin încercări de laborator, după caz.