Înapoi

Obiectivul 2 – Foamete „zero”

114

Standarde europene contribuie la atingerea obectivului 

547

Standarde internaționale contribuie la atingerea obiectivului

Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare și îmbunătățirea calității alimentației, precum și promovarea agriculturii durabile, sunt câteva dintre elementele acestui obiectiv.

O producție mai bună în agricultură și industria alimentară face ca hrana să fie mai ieftină și mai multă. Dacă sunt bine realizate, agricultura, silvicultura, piscicultura pot oferi hrană pentru toți, pot genera venituri și pot  dezvolta comunitățile rurale.

Standardele fac ca utilajele agricole și cele din industria alimentară să fie tot mai sigure.

Standarde

SR EN ISO 22000:2019

Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar

Standardul specifică cerinţe pentru un sistem de management al siguranţei alimentelor (SMSA), pentru a permite unei organizaţii care este direct sau indirect implicată în lanţul alimentar: să planifice, să implementeze, să opereze, să menţină şi să actualizeze un SMSA care furnizează produse şi servicii care sunt sigure, în conformitate cu utilizarea preconizată a acestora.

Cumpără

SR EN ISO 26000:2021

Linii directoare privind responsabilitatea socială

Standardul furnizează linii directoare pentru toate tipurile de organizaţii, indiferent de mărimea sau locaţia lor, privind: a) conceptele, termenii şi definiţiile în legătură cu responsabilitatea socială; b) originile, tendinţele şi caracteristicile responsabilităţii sociale; c) principiile şi practicile în legătură cu responsabilitatea socială; d) temele principale şi domeniile de acţiune ale responsabilităţii sociale; e) integrarea, implementarea şi promovarea unui comportament social responsabil în cadrul organizaţiei şi, prin politicile şi practicile ei, în sfera ei de influenţă; f) identificarea şi dialogul cu părţile interesate; şi g) comunicarea angajamentelor, performanţelor şi altor informaţii în legătură cu responsabilitatea socială.

Cumpără

SR EN ISO 34101

Cacao durabilă și trasabilă

Seria de standarde SR EN ISO 34101 oferă un set de orientări pentru producătorii de cacao.: îndrumări pentru practicile agricole solide din punctul de vedere al mediului, o mai bună trasabilitate a boabelor de cacao și condiții de muncă îmbunătățite pentru toți cei implicați în acest sector.

Cumpără