Revista Standardizarea

Revista Standardizarea are scopul de a prezenta lumea diversă și interesantă a activității de standardizare și a avut întotdeauna ambiția de a se adapta schimbărilor și de a rămâne la curent cu tot ceea ce este nou în standardizare.

Misiunea acesteia este de a facilita accesul tuturor părților interesate din România la informațiile despre standarde și activitatea de standardizare atât de la nivel național, cât și de la nivel european și internațional și de a promova standardele de larg interes și produsele și serviciile oferite de ASRO.

Descoperiți revista și fiți la curent cu ultimele noutăți din standardizare!

Buletinul Standardizării

Buletinul standardizării este o publicaţie lunară care cuprinde informaţii privind standardizarea naţională, europeană şi internaţională, prin publicarea listelor cu standardele române, europene şi internaţionale care au fost aprobate în luna anterioară, listelor cu proiectele de standarde române, europene şi internaţionale intrate în anchetă publică şi a listelor cu standardele române anulate.

Studiind Buletinul standardizării sunteţi la curent cu evoluţia activităţii de standardizare naţionale (ASRO), internaţionale (ISO, IEC) şi europeană a standardelor (CEN, CENELEC, ETSI).

Consultați Buletinul Standardizării

Editura Standardizarea

Editura Standardizarea are în centrul preocupărilor sale asigurarea informației ştiinţifice, tehnice, economice, furnizate prin intermediul standardelor naţionale, europene şi internaţionale, valorificată prin realizarea de produse derivate din standarde şi reglementări tehnice. În această etapă de digitalizare a bibliotecilor prin electronizarea suporturilor informaţionale, editura vă oferă sursele de informaţii şi pe CD-ROM, alături de standarde naţionale, europene şi internaţionale.

Editura Standardizarea este recunoscuta de către Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior Cod 320.

Descoperiți lucrările publicate de către Editura Standardizarea!