Lista standarde metodologice

SR 10000-10:2004

Principiile şi metodologia standardizării. Partea 10: Adoptarea standardelor europene pentru telecomunicaţii ca standarde române.

Descarcă

 SR 10000-10:2004/A91:2016

Principiile şi metodologia standardizării. Partea 10: Adoptarea standardelor europene pentru telecomunicaţii ca standarde române.

Descarcă

SR 10000-9:2007

Principiile şi metodologia standardizării. Partea 9: Adoptarea şi redactarea documentelor europene ca standarde române.

Descarcă

SR 10000-3:2016

Principiile şi metodologia standardizării. Partea 3: Reguli privind organizarea şi activitatea comitetelor tehnice.

Descarcă

SR 10000-4:2012

Principiile şi metodologia standardizării. Partea 4: Forma de prezentare a standardelor române.

Descarcă

SR 10000-4:2012/A91:2015

Principiile şi metodologia standardizării. Partea 4: Forma de prezentare a standardelor române.

Descarcă

 SR 10000-6:2004

Principiile şi metodologia standardizării. Partea 6: Reguli de redactare a standardelor.

Descarcă

 SR 10000-8:2006

Principiile şi metodologia standardizării. Partea 8: Adoptarea standardelor internaţionale şi a altor documente internaţionale (altele decât standardele internaţionale) ca standarde române.

Descarcă

SR 10000-8:2006/A91:2009

Principiile şi metodologia standardizării. Partea 8: Adoptarea standardelor internaţionale şi a altor documente internaţionale (altele decât standardele internaţionale) ca standarde române.

Descarcă

SR 10000-8:2006/A92:2016

Principiile şi metodologia standardizării. Partea 8: Adoptarea standardelor internaţionale şi a altor documente internaţionale (altele decât standardele internaţionale) ca standarde române.

Descarcă

SR 10000-9:2007/A91:2009

Principiile şi metodologia standardizării. Partea 9: Adoptarea şi redactarea documentelor europene ca standarde române.

Descarcă

 SR 10000-9:2007/A92:2016

Principiile şi metodologia standardizării. Partea 9: Adoptarea şi redactarea documentelor europene ca standarde române.

Descarcă

Reguli de redactare a standardelor

Reguli de tehnoredactare a standardelor române

Documentul conţine regulile de tehnoredactare a standardelor române, indiferent dacă acestea sunt standarde române originale sau adoptă standarde sau documente de standardizare europene sau internaţionale.

Descarcă