Înapoi

Obiectivul 5 – Egalitate de gen

87

Standarde europene contribuie la atingerea obectivului 

192

Standarde internaționale contribuie la atingerea obiectivului

Egalitatea între genuri poate fi considerată un indicator pentru societăţile dezvoltate.

Populaţia globală include peste 50% femei, totuşi, există numeroase inegalităţi între persoanele de sex masculin și cele de sex feminin, de exemplu salarii mai mici, violenţă domestică, probleme de emancipare.

Genul cu care se naşte cineva nu influenţează demnitatea şi calitatea vieţii în societăţile dezvoltate.

STANDARDE

SR EN ISO 26000:2021

Linii directoare privind responsabilitatea socială

Standardul furnizează linii directoare pentru toate tipurile de organizaţii, indiferent de mărimea sau locaţia lor, privind: a) conceptele, termenii şi definiţiile în legătură cu responsabilitatea socială; b) originile, tendinţele şi caracteristicile responsabilităţii sociale; c) principiile şi practicile în legătură cu responsabilitatea socială; d) temele principale şi domeniile de acţiune ale responsabilităţii sociale; e) integrarea, implementarea şi promovarea unui comportament social responsabil în cadrul organizaţiei şi, prin politicile şi practicile ei, în sfera ei de influenţă; f) identificarea şi dialogul cu părţile interesate; şi g) comunicarea angajamentelor, performanţelor şi altor informaţii în legătură cu responsabilitatea socială.

Cumpără

Standardele internaționale sunt instrumente esențiale pentru reducerea inegalităților, crearea durabilității și încurajarea creșterii economice, toate acestea contribuind la îndeplinirea obiectivului de dezvoltare durabilă – Egalitatea de gen.

Sergio Mujica / Secretar General ISO