Obiectivul 5 al Dezvoltării Durabile: Egalitate de gen

Ce se schimbă atunci când există egalitate de gen? Aceasta este o întrebare asupra căreia toată lumea ar trebui să reflecteze. Noi suntem de părere că împuternicirea femeilor înseamnă împuternicirea omenirii.

În prezent, lumea standardizării este un loc magic. Aici găsim soluții pentru cele mai dure provocări ale lumii, precum: schimbările climatice, sustenabilitatea și creșterea economică.

Pentru noi, egalitatea între femei și bărbați înseamnă oportunitatea de a beneficia de cele mai bune talente pe care umanitatea le poate oferi, indiferent de sexul acestora.

Standardul SR ISO 26000:2011, Linii directoare privind responsabilitatea socială, prezintă legătura între egalitatea dintre sexe și responsabilitatea socială.

Toate societăţile atribuie un rol bărbaţilor sau femeilor în funcţie de sex. Rolurile atribuite în funcţie de gen sunt comportamente dobândite ce condiţionează activităţile şi responsabilităţile ce sunt percepute ca fiind preponderent masculine sau feminine. Aceste roluri atribuite în funcţie de sex uneori discriminează femeile, dar şi bărbaţii. În toate situaţiile, discriminarea de gen limitează potenţialul individului, familiei, comunităţii şi societăţii.

S-a demonstrat că există o relaţie pozitivă a legăturii dintre egalitatea între sexe şi dezvoltarea economică şi socială, care arată de ce egalitatea între femei și bărbați este unul dintre obiectivele dezvoltării acestui secol. Promovarea egalităţii de gen în activităţile unei organizaţii şi susţinerea acestora constituie o componentă importantă a responsabilităţii sociale.

Organizaţiile ar trebui să-şi analizeze deciziile şi activităţile pentru a elimina tendinţele de discriminare sexuală şi a promova egalitatea între sexe.

Zonele de interes includ:

  • implicarea bărbaţilor şi femeilor în structurile organizatorice şi de management, cu scopul de a atinge progresiv egalitatea şi a elimina barierele în funcţie de sex;
  • tratament egal între bărbaţi şi femei la recrutare, la atribuirea posturilor, instruire, oportunităţi de promovare, compensaţii şi încheiere a raporturilor de muncă;
  • salarizare egală pentru bărbaţi şi femei pentru muncă cu valoare egală;
  • posibilele impacturi diferenţiate asupra bărbaţilor şi femeilor la locul de muncă şi în sănătatea şi securitatea colectivă;
  • deciziile şi activităţile organizaţiei care acordă aceeaşi consideraţie nevoilor bărbaţilor şi femeilor (de exemplu, verificarea oricărui impact diferenţiat asupra bărbaţilor şi femeilor apărut în timpul dezvoltării unui produs sau serviciu specific, sau analiza imaginilor cu femei şi bărbaţi utilizate de organizaţie pentru comunicare sau publicitate);
  • beneficii, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi în sprijinul organizaţiei şi contribuţii pentru dezvoltarea comunităţii, cu o posibilă atenţie specială pentru zonele în care este dezavantajat fiecare dintre sexe.