Înapoi

Obiectivul 10 – Inegalități reduse

170

Standarde europene contribuie la atingerea obectivului 

554

Standarde internaționale contribuie la atingerea obiectivului

Inegalitatea este una dintre cele mai mari obstacole în procesul de dezvoltare al unei societăţi durabile. Inegalitatea poate să apară în diferite domenii cum ar fi problemele de gen, dificultăţile în educaţie, aspectele financiare, etc.

Acest scop accentuează caracterul ideal, meritocratic al societăţii şi totodată permite tuturor accesul la resurse.

Standarde

SR EN ISO 26000:2021

Linii directoare privind responsabilitatea socială

Standardul furnizează linii directoare pentru toate tipurile de organizaţii, indiferent de mărimea sau locaţia lor, privind: a) conceptele, termenii şi definiţiile în legătură cu responsabilitatea socială; b) originile, tendinţele şi caracteristicile responsabilităţii sociale; c) principiile şi practicile în legătură cu responsabilitatea socială; d) temele principale şi domeniile de acţiune ale responsabilităţii sociale; e) integrarea, implementarea şi promovarea unui comportament social responsabil în cadrul organizaţiei şi, prin politicile şi practicile ei, în sfera ei de influenţă; f) identificarea şi dialogul cu părţile interesate; şi g) comunicarea angajamentelor, performanţelor şi altor informaţii în legătură cu responsabilitatea socială.

Cumpără