Despre

În temeiul prevederilor art. 13 alin. 1 din Legea nr. 163/2015 privind standardizarea națională Ministerul Economiei avizează Programul de Standardizare Națională elaborat de către organismul național de standardizare – ASRO.

Programul de Standardizare se constituie ca plan de lucru anual al organismului național de standardizare. Acesta cuprinde lista temelor care fac obiectul lucrărilor de standardizare în perioada pentru care este elaborat, stabilită cu luarea în considerare a obligațiilor ce revin ASRO în calitate de membru al organizațiilor europene şi internaționale de standardizare şi a interesului exprimat de autoritățile şi mediul de afaceri din România pentru această activitate.

Temele cuprinse în program sunt cele propuse pentru a fi realizate în acest an. Programul de Standardizare Națională poate suferi modificări în cursul anului, ca răspuns la cerințele părților interesate.

Prin implementarea Programului de Standardizare Națională se urmărește atingerea următoarelor obiective generale:

  • Dezvoltarea unei colecții de standarde naționale coerentă cu colecția de standarde europene;
  • Realizarea obligației României de a adopta standardele europene în termen de 6 luni de la publicarea lor de către organizațiile europene de standardizare CEN, CENELEC și ETSI, concomitent cu anularea standardelor naționale conflictuale;
  • Participarea la activitatea de standardizare europeană, ca instrument de creștere a competitivității produselor şi serviciilor românești pe piața unică europeană;
  • Examinarea şi revizuirea standardelor naționale originale, în vederea alinierii acestora la stadiul tehnicii;
  • Consolidarea rolului ASRO de furnizor recunoscut de standarde internaționale.

Programul de Standardizare Naţională cuprinde:

Secțiunea I – Participarea la activitatea de standardizare europeană și internațională

Secțiunea II – Adoptarea standardelor prin metoda publicării versiunii române, examinări periodice, revizuiri și elaborare de standarde originale române

  • Finanțare din partea instituțiilor publice din România
  • Finanțare din fonduri europene
  • Finanțare din partea factorilor economici privați
  • Finanțare din partea ASRO

Observațiile pot fi transmise la email: asro@asro.ro

A fost publicat Programul de Standardizare Națională pe anul 2024!