În activitatea de standardizare, ancheta publică la nivel național este o etapă obligatorie în elaborarea standardelor, române originale, europene sau internaționale, și se desfășoară sub coordonarea ASRO.

În anchetă publică, poate face observații orice persoană fizică sau juridică. Observațiile se transmit la ASRO, pe adresa de e-mail ancheta.publica@asro.ro, până la termenul indicat după fiecare proiect/propunere.

Standarde române

Standardele române originale sunt supuse anchetei publice în timpul elaborării și în diferite alte etape ale ciclului lor de viață.

Calitatea și utilitatea standardelor române originale este dependentă de participarea unui număr cât mai mare de specialiști din România la elaborarea și întreținerea acestora. Așteptăm observațiile dumneavoastră, precum și întrebările referitoare la anchetele de mai jos, pe adresa de e-mail ancheta.publica@asro.ro, până la termenul indicat după fiecare subiect.

Rezultate ale examinării standardelor române originale 2024

Examinarea periodică a standardelor române originale

Standardele române originale în vigoare trebuie examinate periodic, la fiecare interval de maxim 5 ani de la data publicării sau a ultimei confirmări. Examinarea se realizează în comitetele tehnice române în ale căror patrimonii intră aceste standarde. Deciziile comitetelor tehnice sunt supuse anchetei publice. După ancheta publică și consultarea observațiilor primite, se ia decizia finală asupra viitorului standardelor examinate.

Propuneri de revizuire ale standardelor române originale - dependent de resursele financiare

ASRO își propune să revizuiască, în cadrul comitetelor tehnice, standardele române originale. Conform metodologie de standardizare, standardele se revizuiesc o data la 5 ani. Lista standardelor propuse pentru a fi revizuite poate fi consultată aici.

Procesul de revizuire este dependent de susținerea finaciară din partea pieței.

Dacă există interes pentru anumite teme de lucru, vă rugăm să contactați Departamentul Standardizare ASRO – email: cristina.popa@asro.ro

Proiecte de standarde europene

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică, pe adresa electronică a Asociaţiei de Standardizare din România, ancheta.publica@asro.ro. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi titlul standardului. Termenul limită până la care se pot trimite comentarii este cu 30 zile calendaristice înainte de termenul limită de vot (dea), indicat după fiecare proiect. Pentru proiectele aflate în faza de vot formal, identificate prin indicativul Fpr XXXXX, comentariile pot fi numai de natură editorială.

Proiecte de standarde internaţionale

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică, pe adresa electronică a Asociaţiei de Standardizare din România, ancheta.publica@asro.ro. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi titlul standardului. Termenul limită până la care se pot trimite comentarii este cu 30 zile calendaristice înainte de termenul limită de vot (dea), indicat după fiecare proiect.

ARHIVĂ

ANCHETĂ PUBLICĂ IEC 2023