Înapoi

Obiectivul 15 – Viața terestră

230

Standarde europene contribuie la atingerea obectivului 

1085

Standarde internaționale contribuie la atingerea obiectivului

Acest obiectiv țintește o temă vastă şi ne reaminteşte că şi noi, oamenii, facem parte din biosfera acestei planete.

Pentru prima oară în istoria omenirii, am ajuns la un stadiu când oriunde ne ducem pe Pământ, ne putem da seama de impactul antropic.

Oamenii de știință au propus să definim această nouă epocă geologică ca „Epoca Antropocenă”, sau Era Omenirii. Societatea umană are o „urmă” imensă pe Pământ, acest impact impune şi o responsabilitate sporită, un management conştientizat şi activităţi corelate în domeniul protecţiei mediului.

Facem parte din biosferă şi trebuie să ne îndeplinim rolul în condiţiile actuale din perspectiva dezvoltării durabile.

Standarde

SR ISO 10382

Calitatea solului

Standardul specifică o metodă de determinare cantitativă a şapte compuşi bifenil policloruraţi şi a şaptesprezece pesticide organoclorurate în sol. Acest standard este aplicabil pentru toate tipurile de sol. 

Cumpără

SR EN ISO 26000

Linii directoare privind responsabilitatea socială

Standardul furnizează linii directoare pentru toate tipurile de organizaţii, indiferent de mărimea sau locaţia lor, privind: a) conceptele, termenii şi definiţiile în legătură cu responsabilitatea socială; b) originile, tendinţele şi caracteristicile responsabilităţii sociale; c) principiile şi practicile în legătură cu responsabilitatea socială; d) temele principale şi domeniile de acţiune ale responsabilităţii sociale; e) integrarea, implementarea şi promovarea unui comportament social responsabil în cadrul organizaţiei şi, prin politicile şi practicile ei, în sfera ei de influenţă; f) identificarea şi dialogul cu părţile interesate; şi g) comunicarea angajamentelor, performanţelor şi altor informaţii în legătură cu responsabilitatea socială.

Cumpără