Organismul Naţional de Standardizare – ASRO este o asociaţie, persoană juridică româna de drept privat, de interes public, fără scop lucrativ, neguvernamentală şi apolitică care funcționează în baza prevederilor Legii nr. 163/2015 privind standardizarea naţională şi Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

ASRO este platforma națională pentru elaborarea și adoptarea standardelor europene și internaționale.

La nivel european activitatea de standardizare este reglementată de Regulamentul 1025_2012

ASRO este membru cu drepturi depline la:  

iar la nivel internaţional la:

Asociația de Standardizare din România (ASRO) a obținut certificarea sistemului de management al calității conform standardului SR EN ISO 9001: 2015 Sisteme de management al calității. Cerințe, ca rezultat al auditului realizat de Societatea Română pentru Asigurarea Calității (SRAC).