Înapoi

Obiectivul 9 – Industrie, inovație și infrastructură

3201

Standarde europene contribuie la atingerea obectivului 

13137

Standarde internaționale contribuie la atingerea obiectivului

Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei.

Epoca modernă a adus un mod de viață accelerat. În această eră pot fi competitive doar acele ţări care încurajează inovaţia pe lângă o infrastructură rezilientă şi o industrie durabilă.

Aceste trei aspecte sunt, bineînţeles, interconectate între ele. Infrastructura modernă este vitală pentru creşterea economică, adică o infrastructură durabilă constituie baza unei industrii sustenabile.

Mai mult, inovaţia este esenţială pentru o industrie eficientă şi durabilă. Aşadar, inovaţia este indispensabilă din perspectiva competitivităţii în secolul al XXI-lea.

STandarde

SR ISO 44001:2019

Sisteme de management al relaţiilor de afaceri colaborative. Cerinţe şi cadru de lucru

Standardul specifică cerinţele pentru identificarea, dezvoltarea şi managementul eficace al relaţiilor de afaceri colaborative, în cadrul sau între organizaţii. Acest document este aplicabil organizaţiilor private şi publice de toate mărimile, de la marile corporaţii multinaţionale şi organizaţiile guvernamentale, la organizaţiile non- profit şi afacerile micro/ mici. 

Cumpără

SR EN ISO 56002:2021

Managementul inovării. Sistem de management al inovării. Îndrumări

Standardul acoperă toate aspectele unui sistem de management al inovării și ia în considerare contextul în care o organizație lucrează,

Cumpără

SR 13572:2016

Sisteme de management al inovării (SMIn). Cerinţe

Standardul român original specifică cerinţele pentru stabilirea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea unui sistem de management al inovării (SMIn). Acest standard se aplică în orice tip de organizaţie de drept public sau privat, indiferent de domeniul de activitate, mărimea, produsele, serviciile sau tehnologiile pe care le furnizează aceasta.

Cumpără