Înapoi

Obiectivul 1- Fără sărăcie

101

Standarde europene contribuie la atingerea obectivului 

354

Standarde internaționale contribuie la atingerea obiectivului

Eradicarea sărăciei, în toate formele sale, este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă umanitatea.

Prin oferirea celor mai bune practici în toate activitățile economice, de la agricultură până la sectorul bancar, standardele contribuie la producția durabilă de alimente și resurse, precum și la ocuparea forței de muncă. 

Standardele conduc la creșterea economică, iar aceasta contribuie la scăderea numărului de persoane care trăiesc în sărăcie. O economie sustenabilă contribuie la viitorul decent al tuturor.

STANDARDE

SR ISO 20400:2021

Achiziții sustenabile. Linii directoare

Standardul furnizează linii directoare pentru organizații, indiferent de activitatea sau mărimea acestora, referitoare la integrarea sustenabilității în cadrul achizițiilor, așa cum se descrie în ISO 26000. Este destinat părților interesate implicate în sau afectate de deciziile și procesele aferente achizițiilor.

Cumpără

SR ISO 37001:2017

Sisteme de management anti-mită. Cerinţe cu ghid de utilizare

Standardul stabileşte cerinţe şi furnizează îndrumări pentru un sistem de management conceput să ajute o organizaţie să prevină, să detecteze şi să lupte împotriva mituirii şi să se conformeze legilor anti-mită şi angajamentelor voluntare aplicabile activităţilor acesteia.

Cumpără

SR EN ISO 34101

Cacao durabilă și trasabilă

Seria de standarde SR EN ISO 34101 oferă un set de orientări pentru producătorii de cacao.: îndrumări pentru practicile agricole solide din punctul de vedere al mediului, o mai bună trasabilitate a boabelor de cacao și condiții de muncă îmbunătățite pentru toți cei implicați în acest sector.

Cumpără