Înapoi

Obiectivul 6 – Apă curată și sanitație

471

Standarde europene contribuie la atingerea obectivului 

590

Standarde internaționale contribuie la atingerea obiectivului

Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei, respectiv sanitaţie pentru toţi sunt aspirații fundamentale ale cetăţenilor.

Este responsabilitatea statului asigurarea disponibilităţii apei şi sanitaţiei pentru toţi. Acest obiectiv include teme variate, de la protecţia ecosistemelor acvatice şi a Deltei Dunării, până la creşterea eficienţei în domeniul managementului şi aprovizionarea populaţiei cu apă curată, potabilă.

Standarde

SR EN ISO 5667-3:2018

Calitatea apei. Prelevare. Partea 3: Conservarea şi manevrarea probelor de apă

Standardul stabilește cerințele generale pentru prelevare, conservare, manipulare, transport și depozitare ale tuturor probelor de apă, inclusiv ale celor pentru analize biologice.

Cumpără

SR EN ISO 5667-4:2020

Calitatea apei. Prelevare. Partea 4: Ghid de prelevare a apelor din lacuri naturale şi artificiale

Standardul precizează îndrumări pentru proiectarea programelor și tehnicilor de prelevare a probelor și pentru manipularea și conservarea probelor de apă din lacurile naturale și artificiale. Această parte a SR ISO 5667 se aplică lacurilor cu și fără vegetație acvatică. Nu sunt incluse îndrumări pentru prelevarea de probe pentru analize microbiologice.

Cumpără

SR EN ISO 5667-5:2017

Calitatea apei. Prelevare. Partea 5: Ghid pentru prelevarea apei potabile din staţiile de tratare şi reţeaua de distribuţie

Standardul stabileşte principiile care trebuie aplicate la tehnicile de prelevare a apei destinate consumului uman. Pentru scopurile acestui standard, apa destinată consumului uman cuprinde: a) întreaga cantitate de apă, fie în starea sa iniţială, fie după tratare, destinată pentru băut, gătit, prepararea hranei, sau pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea sa, şi b) întreaga cantitate de apă necesară pentru fabricarea, prelucrarea, conservarea sau comercializarea produselor sau substanţelor destinate consumului uman, cu excepţia cazului în care autorităţile naţionale competente constată că calitatea apei nu poate afecta salubritatea produselor alimentare în forma lor finală.

Cumpără