STRATEGY – proiect paneuropean privind interoperabilitatea managementului situațiilor de criză

Proiectul STRATEGY are ca scop dezvoltarea unui cadru paneuropean al activităților de pre-standardizare pentru sisteme, soluții și proceduri, pentru managementul situațiilor de criză și capacitatea de rezistență la dezastre.

mai mult
Proiectul STRATEGY logo

STUNED – Standards Teaching in University Education (Standarde pentru educație universitară)

Începând cu luna octombrie 2019, ASRO este implicat alături de Organismul Național de Standardizare din Bulgaria (BDS), Universitatea din Craiova, Universitatea din Burgas (Bulgaria), Universitatea tehnică din Riga (Letonia), Universitatea din Turun (Finlanda) și Universitatea din Thessaly (Grecia) într-un proiect finanțat din linia ERASMUS +.

Mai mult

Proiectul de Twinning cu Ucraina UA 17/ENI/EC/01/18

România, prin ASRO, participă alături de organismele de standardizare din Austria, Germania și Spania la proiectul de Twinning „Consolidarea capacității Organismului Național de Standardizare din Ucraina”, ce are ca scop oferirea suportului Uniunii Europene pentru consolidarea capacității organismului de standardizare din Ucraina..

mai mult

BRIDGIT 2 – Bridge the Gap between Research, Innovation and Standardization Community

În perioada 2017-2020 s-a desfășurat proiectului european, tip FPA,  BRIDGIT 2 – Bridge the gap between the Research, Innovation and Standardization Community , la care ASRO a participat, alături de CCMC (CEN-CENELEC Management Centre) și alte 9 organisme nationale de standardizare.

mai mult

SABE – Engaging more Standards Bodies and National Environmental Organizations in the environmental aspects of standardization

Asociația de Standardizare din România este partener la implementarea unui proiect care a demarat în noiembrie 2017, cu o durată de 42 luni, finanțat integral de Comisia Europeană și Asociația Europeană a Liberului Schimb.

mai mult

Proiectul de Twinning Light cu Republica Moldova 2017 – 2018

Proiectul de Twinning Light „Oferirea suportului Uniunii Europene pentru Institutul de Standardizare din Republica Moldova, în vederea îndeplinirii cerinţelor pentru a deveni membru cu drepturi depline la CEN-CENELEC”, este un proiect castigat si derulat de ASRO.

mai mult

Proiectul de Twinning cu Republica Moldova 2015 – 2017

Proiectul de Twinning MD/13/ENP/TR/14 – este noul proiect în care organismul naţional de standardizare s-a implicat alături de un consorţiu german şi de BRML – Biroul Român de Metrologie Legală.

mai mult

Stargrid 2013 – 2015

Proiectul european STARGRID pe linia FP7, alături de entităţi din Germania, Spania, Italia s-a desfăşurat pe parcursul anului 2013. Au avut loc raportări către Comisia Europeană privind „Smart Grid Stakeholders`Requirements” şi a fost lansat un chestionar special dedicat acestui proiect.

mai mult

 BridGit 2013 – 2014

Proiectul internaţional, pe linie FPA, BridGit, a fost demarat în 1 ianuarie 2013.

mai mult