Proiecte în derulare

BIOBUILD

Scopul proiectului BIOBUILD este de a dezvolta și demonstra materiale de construcție bio, cu funcție de stocare termică care pot înlocui produsele cu amprentă mare asupra mediului. Soluția noastră demonstrează încorporarea funcțională a schimbării de fază bio-based materiale (bioPCM) în lemn masiv și fibre de lemn legate de rășini din ulei vegetal, lignină sau micelii fungici pentru a produce noi materiale de construcție biocompozite cu proprietăți termice semnificativ îmbunătățite

Mai mult

HEATWISE

Proiectul HEATWISE își propune să abordeze diverse provocări de management termic în clădirile terțiare cu o sarcină IT semnificativă. Proiectul are obiective specifice de a dezvolta și valida (până la TRL 4 și 5) inovația sa tehnologică în două aspecte interdependente: pentru echipamentele de sistem IT din încăperile facilităților și pentru un nivel complet de management al clădirii.

mai mult

AFCOS

Agile and Flexible Construction Materials Standardization for Boosting the Twin Transition

Proiectul AFCOS își propune să creeze materiale de construcție care să îndeplinească cele mai înalte standarde de calitate și siguranță, și să contribuie la sustenabilitatea mediului 

MAi mult

NOVAFOODIES

Proiectul NOVAFOODIES își propune să stimuleze producția durabilă de macro și microalge, precum și de diferite specii de pești, cu scopul de a dezvolta alimente și hrane funcționale noi. Inițiativa se concentrează pe transformarea lanțului valoric al producției alimentare din resurse marine și de apă dulce. De asemenea, proiectul vizează valorificarea subproduselor și dezvoltarea unei platforme de piață și a unei aplicații mobile care utilizează tehnologii IoT pentru a îmbunătăți trasabilitatea și optimizarea deșeurilor de-a lungul lanțului valoric.

mai mult

GREEN DESIGN FOR FUTURE -GREDES4FUTURE

KA210-VET – SMALL-SCALE PARTNERSHIPS IN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

Scopul proiectului este de a face ca designul ecologic să devină mai important în procesul de proiectare și design în domeniul infrastructurii și transporturilor.

MAi mult

BOOSTING THE GREEN FUTURE
VIA UNIVERSITY MICRO-CREDENTIALS

Reference Number: 2022-1-BG01-KA220-HED-000085821

Scopul principal al proiectului este de a ajuta economia europeană verde și protejarea climei prin dezvoltarea unor metode inovatoare de învățare (micorcredentials) care să fie adaptate la nevoile pieței și care să permită tuturor să aibă acces la educație relevantă în domeniul standardelor din industria verde și digitală.

mai mult

MatCHMaker

Proiectul MatCHMaker sprijină excelența în cercetarea metodelor și instrumentelor pentru dezvoltarea materialelor avansate.
MatCHMaker va permite integrarea și interoperabilitatea fluxurilor de lucru complexe C&M care corespund nevoilor producției din industria de profil din UE.

Mai mult

OpenDBL – ONE STEP OPEN DBL SOLUTION

Proiectul intenționează să integreze know-how multidisciplinar pentru a acoperi cerințele Apelului și pentru a rezolva problemele situației actuale. Provocarea proiectului este de a permite, prin dezvoltarea openAPI, eliminarea openDBL într-o platformă standardizată unică și de a crea conținut util, pentru a simplifica volumul de muncă al industriei AECO (Arhitectură, Inginerie, Construcții și Operare).

Mai mult

SMART SQUARE

Proiectul Smart Tools for Smart Buildings: Enhancing the intelligence of buildings in Europe (Smart²) își propune să dezvolte și să furnizeze instrumente și aplicații adecvate, care vor permite promovarea și stabilirea evaluării inteligente a clădirilor din Europa, prin intermediul indicatorilor de pregătire inteligentă a clădirilor. 

mai mult

HE-FARM – Healthy Environmental-Friendly and Resilient Farm 

Proiectul se întinde pe o perioadă de 3 ani și este coordonat de către Universitatea din Alcalá. HE-FARM reunește 14 organizații partenere din 7 state membre ale UE. 

Proiectul își propune să elaboreze și să valideze o metodologie prin care să se evalueze starea biosecurității în cadrul fermelor de animale, prevenind intrarea și transmiterea diferiților agenți patogeni în ferme în toate fazele lanțului de producție.

Mai mult

Proiecte încheiate

STRATEGY – proiect paneuropean privind interoperabilitatea managementului situațiilor de criză

Proiectul STRATEGY are ca scop dezvoltarea unui cadru paneuropean al activităților de pre-standardizare pentru sisteme, soluții și proceduri, pentru managementul situațiilor de criză și capacitatea de rezistență la dezastre.

mai mult
Proiectul STRATEGY logo

STUNED – Standards Teaching in University Education (Standarde pentru educație universitară)

Începând cu luna octombrie 2019, ASRO este implicat alături de Organismul Național de Standardizare din Bulgaria (BDS), Universitatea din Craiova, Universitatea din Burgas (Bulgaria), Universitatea tehnică din Riga (Letonia), Universitatea din Turun (Finlanda) și Universitatea din Thessaly (Grecia) într-un proiect finanțat din linia ERASMUS +.

Mai mult

COURAGEOUS 

Proiectul COURAGEOUS își propune să elaboreze o metodologie de testare standardizată pentru sistemele de detectare, urmărire și identificare a dronelor periculoase. Aceasta se va baza pe o serie de scenarii predefinite de utilizator, reprezentând un set larg de cazuri de utilizare (de exemplu, securitatea penitenciarelor și a aeroporturilor, protecția infrastructurii critice, securitatea frontierei, traficul de droguri și de persoane).

mai mult

Proiectul de Twinning cu Ucraina UA 17/ENI/EC/01/18

România, prin ASRO, participă alături de organismele de standardizare din Austria, Germania și Spania la proiectul de Twinning „Consolidarea capacității Organismului Național de Standardizare din Ucraina”, ce are ca scop oferirea suportului Uniunii Europene pentru consolidarea capacității organismului de standardizare din Ucraina..

mai mult

BRIDGIT 2 – Bridge the Gap between Research, Innovation and Standardization Community

În perioada 2017-2020 s-a desfășurat proiectului european, tip FPA,  BRIDGIT 2 – Bridge the gap between the Research, Innovation and Standardization Community , la care ASRO a participat, alături de CCMC (CEN-CENELEC Management Centre) și alte 9 organisme nationale de standardizare.

mai mult

SABE – Engaging more Standards Bodies and National Environmental Organizations in the environmental aspects of standardization

Asociația de Standardizare din România este partener la implementarea unui proiect care a demarat în noiembrie 2017, cu o durată de 42 luni, finanțat integral de Comisia Europeană și Asociația Europeană a Liberului Schimb.

mai mult

Proiectul de Twinning Light cu Republica Moldova 2017 – 2018

Proiectul de Twinning Light „Oferirea suportului Uniunii Europene pentru Institutul de Standardizare din Republica Moldova, în vederea îndeplinirii cerinţelor pentru a deveni membru cu drepturi depline la CEN-CENELEC”, este un proiect castigat si derulat de ASRO.

mai mult

Proiectul de Twinning cu Republica Moldova 2015 – 2017

Proiectul de Twinning MD/13/ENP/TR/14 – este noul proiect în care organismul naţional de standardizare s-a implicat alături de un consorţiu german şi de BRML – Biroul Român de Metrologie Legală.

mai mult

Stargrid 2013 – 2015

Proiectul european STARGRID pe linia FP7, alături de entităţi din Germania, Spania, Italia s-a desfăşurat pe parcursul anului 2013. Au avut loc raportări către Comisia Europeană privind „Smart Grid Stakeholders`Requirements” şi a fost lansat un chestionar special dedicat acestui proiect.

mai mult

 BridGit 2013 – 2014

Proiectul internaţional, pe linie FPA, BridGit, a fost demarat în 1 ianuarie 2013.

mai mult