STUNED – Standards Teaching in University Education (Standarde pentru educație universitară)

Începând cu luna octombrie 2019, ASRO este implicat alături de Organismul Național de Standardizare din Bulgaria (BDS), Universitatea din Craiova, Universitatea din Burgas (Bulgaria), Universitatea tehnică din Riga (Letonia), Universitatea din Turun (Finlanda) și Universitatea din Thessaly (Grecia) într-un proiect finanțat din linia ERASMUS +.

Proiectul are ca scop îmbogățirea cursurilor universitare prin introducerea în curriculum a unor module destinate standardelor și procesului de standardizare. Vor fi luate în considerare standardele internaționale, ISO, deoarece multe dintre acestea sunt adoptate și la nivel european.  De asemenea, în cadrul proiectului vor fi dezvoltate și susținute o serie de cursuri pentru instruirea lectorilor ce vor susține cursuri despre standarde și standardizare.

Pe parcursul celor doi ani de derulare ai proiectului, noile module vor fi introduse în curriculumul universitar în cadrul universităților partenere, în calitate de proiecte pilot, și vor fi îmbunătățite în urma corecțiilor sau observațiilor primite de la beneficiarii proiectului (cadre universitare, studenți, asociații profesionale, antreprenori și sindicate).

Se preconizează ca până la finalizarea proiectului să fie îmbunătățite și modernizate cel puțin patru specialități ale universităților partenere.

Pe parcursul derulării proiectului se vor desfășura 4 activități:

  • Activitatea 1 se va ocupa de cercetarea și stabilirea celor mai adecvate specialități și programe de la fiecare universitate parteneră în vederea obținerii a patru specialități și programe comune pentru toți partenerii din universități. Tot în cadrul acestei activități, va fi elaborat un chestionar cu scopul de a identifica preferințele viitorilor lectori, dar și pe cele ale studenților legate de specialitățile și programele ce vor trebui să fie îmbunătățite.
  • Activitatea 2 se va axa pe dezvoltarea unor cursuri destinate viitorilor lectori universitari în domeniul standardizării. Această activitatea va permite proiectului să se asigure că viitori lectori au un bagaj de cunoștințe despre standarde și standardizare suficient de bogat, inclusiv baza materială, pentru ca în următoarea etapă să-și poată dezvolta propriile module de standardizare în cadrul specialităților pe care le predau. Cursurile se vor desfășura preponderent online.
  • Activitatea 3 este destinată modulelor propriu-zise despre standarde și standardizare, pe care proiectul le va introduce în specialitățile și programele universitare selectate. Modulele vor fi constituite din 5-7 lecții despre standarde și standardizare, cu posibilitatea introducerii acestora în cadrul specialităților selectate la Activitatea 1.
  • Activitatea 4 – modernizarea programei universitare – cursuri/module pilot. Modulele dezvoltate vor fi structurate în așa fel încât să poată fi utilizate de toți lectorii universitari care au absolvit instruirile din Activitatea 2. Toate modulele vor putea fi accesate online de către universitățile partenere din proiect. Și în cadrul acestei activități va fi elaborat un chestionar, care va fi transmis către lectori și studenți pentru a le cunoaște opinia și pentru a îmbunătății modulele.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe dna. Speranța Stomff, Șef Serviciu Management Proiecte și Cursuri, e-mail: speranta.stomff@asro.ro, tel.:0748112142.