BRIDGIT 2 – Bridge the gap between the Research, Innovation and Standardization Community

Începând cu 1 decembrie 2017 se desfășoară proiectului european, tip FPA,  BRIDGIT 2 – Bridge the gap between the Research, Innovation and Standardization Community , în care ASRO participă, alături de CCMC (CEN-CENELEC Menagement Centre) și alte 9 organisme nationale de standardizare.

Proiectul se va finaliza în martie 2020 și are următoarele activități:

  1. Acțiunea 1: Creșterea capacității de implicare a membrilor CEN / CENELEC în

Obiectivul acestei acțiuni este de a oferi membrilor CEN și CENELEC capacități sporite de a se implica în comunitatea de cercetare și inovare (în special prin participarea la acțiunile din cadrul programului H2020), precum și prin sporirea angajamentului lor de a face acest lucru. Liderul acestei acțiuni este UNE – Spania.

  1. Acțiunea 2: Angajarea comunității de cercetare și inovare în cadrul standardizării

Obiectivul acestei acțiuni este de a interacționa cu comunitatea de cercetare și inovare pentru ca standardizarea să facă parte din cercetare și inovare. Liderul acestei acțiuni este NEN – Olanda.

  1. Acțiunea 3: Rolul standardizării în programele-cadru europene pentru cercetare-inovare

Obiectivul acestei acțiuni este colectarea de lecții învățate despre rolul standardizării în proiectele de cercetare finanțate în cadrul PC7 și Orizont 2020 și utilizarea acestor lecții învățate pentru a oferi contribuții pentru consolidarea implicării membrilor CEN național și CENELEC în comunitățile de cercetare și inovare și pentru furnizarea de recomandări pentru următorul program-cadru de cercetare (PC9). Liderul acestei acțiuni este ASI – Austria.

  1. Acțiunea 4: inventarul de instrumente ce pot fi utilizate pentru a atrage comunitatea de cercetare-inovare către standardizare

Obiectivul acestei acțiuni este de a furniza mijloace/instrumente adecvate de standardizare care să fie utilizate de către comunitatea de cercetare și inovare.

Liderul acestei acțiuni este ASRO.

  1. Acțiunea 5: Diseminarea și mobilizarea

Obiectivul acestei acțiuni este maximizarea impactului și vizibilității acțiunilor și activităților BRIDGIT 2 planificate. Liderul acestei acțiuni este DIN – Germania.

BRIDGIT 2 intenționează să creeze un impact pe termen lung asupra comunității europene de cercetare și inovare. În ciuda activităților de diseminare desfășurate în ultimii ani de sistemul european de standardizare, atât la nivel național, de către fiecare organism național în parte, dar și la nivel european prin acțiuni concertate, cum a fost și proiectul BRIDGIT 1,  conceptul și posibilitățile de sprijin ale standardizării sunt, în general, necunoscute sau greșit înțelese de majoritatea părților interesate din domeniul cercetării și inovării. BRIDGIT 2 își propune în mod direct să schimbe această situație, prin activitățile desfășurate în timpul derulării proiectului și dincolo de acesta, prin utilizarea ulterioară a instrumentelor generate în cadrul Acțiunii 4.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesați pagina dedicată proiectului – BRIDGIT 2