Conferința de închidere a proiectului Twinning Light

Pe data de 28 martie a avut loc la Chișinău, conferința de închidere a proiectului Twinning Light „Oferirea suportului UE Institutului de Standardizare din Republica Moldova în vederea îndeplinirii cerințelor de membru cu drepturi depline a Comitetului European de Standardizare (CEN) și a Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC). Proiectul s-a derulat în perioada septembrie 2017 – martie 2018 cu sprijinul Asociației de Standardizare din România, având drept obiectiv consolidarea Institutului de Standardizare din Moldova din subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii, în vederea corespunderii depline cu cerințele stabilite față de membrii cu drepturi depline ale organismelor de standardizare europene (CEN și CENELEC). Astfel, în cadrul celor 33 de misiuni desfășurate în proiect, 12 experți ai Asociației de Standardizare din România au evaluat activitatea Institutului de Standardizare din Moldova pentru a determina gradul de corespundere a acestora practicilor europene, au instruit specialiștii din Institut și au acordat suport pentru alinierea proceselor desfășurate în sistemul de standardizare din Moldova cu cerințele Europene. Cu asistența experților din România toate procesele de standardizare din Moldova au fost evaluate și corelate cu cerințele europene și cu cerințele unui Sistem de Management al Calității. În cadrul proiectului, Institutul de Standardizare din Moldova a implementat și certificat un Sistem de Management al Calității în baza standardului internațional ISO 9001. De asemenea, de instruiri au beneficiat și reprezentanții business-ului și autorităților din Moldova. În cadrul acestor instruiri specialiștii din România au partajat experiența lor privind beneficiile implementării standardelor europene și importanța implicării active în standardizarea națională și Europeană. La finalul proiectului, experții români eu evaluat progresele înregistrate de Institutul de Standardizare din Moldova și au constatat gradul avansat de aliniere a activităților Institutului cu cerințele europene, concomitent fiind formulate și unele recomandări privind menținerea și consolidarea ulterioară a rezultatelor obținute în cadrul proiectului. Din anul 2007, ISM- Institutul de Standardizare din Moldova este membru companion al CEN și CENELEC. Acest statut oferă dreptul adoptării standardelor europene pe teritoriul Republicii Moldova. Până în prezent au fost preluate cca 18. 800 de standarde europene. Statutul de membru cu drepturi depline al CEN și CENELEC va oferi Republicii Moldova, pe lângă dreptul de adoptare a standardelor europene pe teritoriul Republicii Moldova și dreptul de a participa activ la elaborarea standardelor europene, precum și promovare a intereselor producătorilor autohtoni pe piața unică europeană.