Proiect Twinning cu Ucraina

România, prin ASRO, participă alături de organismele de standardizare din Austria, Germania și Spania la proiectul de Twinning „Consolidarea capacității Organismului Național de Standardizare din Ucraina”, ce are ca scop oferirea suportului Uniunii Europene pentru consolidarea capacității organismului de standardizare din Ucraina.

Cele 6 componente ale proiectului sunt:

  1. Armonizarea legislativă cu aquis-ul comunitar;
  2. Organizarea funcțională a organismelor de standardizare
  3. Metode de lucru ale comitetelor tehnice
  4. Raționalizarea proceselor de standardizare
  5. Configurarea unui sistem de traducere automată a standardelor
  6. Dezvoltarea unei strategii de informare

Proiectul se desfășoară în perioada octombrie 2018 – octombrie 2020.