ASRO este partener în Proiectul SABE

SABE – Engaging more Standards Bodies and National Environmental Organizations in the environmental aspects of standardization

Asociația de Standardizare din România este partener la implementarea unui proiect cu durata de 42 luni, finanțat integral de către Comisia Europeană și Asociația Europeană a Liberului Schimb.

Conducător de Proiect:
Cyprus Organization for Standardization (CYS)

Partenerii proiectului:
European Committee for Standardization (CEN)
Asociația de Standardizare din România (ASRO)
Bulgarian Institute for Standardization (BDS)
Standardization Institute of the Republic of Macedonia (ISRM)
Lithuanian standards board (LST)
Latvian Standards (LVS)
Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Czech Office for Standards, Metrology and Testing (UNM)

Obiective principale:

• Creșterea interacțiunii dintre organismele naționale de standardizare (ONS) și organizațiile de protecție a mediului și respectiv organizațiile societății civile și între ONS și SABE (CEN Strategic Advisory Body on Environment);

• Urmărirea în mod activ de către organismele naționale de standardizare a participării și implicării în activitatea de standardizare la nivel național a organizațiilor de protecție a mediului și respectiv a organizațiilor societății civile și a altor organizații relevante;

• Mobilizarea părților interesate din domeniul societal și de protecție a mediului prin încurajarea și facilitarea participării corespunzătoare a acestora la procesul de standardizare;

• Îmbunătățirea fluxului de informații între organismele europene și cele naționale de standardizare;

• Creșterea participării la activitățile SABE din partea ONS și ONG;

• Încurajarea membrilor CEN cu o participare slabă sau absentă la activitățile CEN pentru a vedea singuri cum este organizată standardizarea internațională (prin acest proiect) și, astfel, să înțeleagă valoarea unui ONS puternic în acest domeniu.

Rezultatele așteptate

• Identificarea părților interesate relevante și încurajarea acestora să colaboreze îndeaproape cu organizațiile reprezentative ale ONS;

• Îmbunătățirea participării țărilor mai mici din UE la discuțiile strategice referitoare la protecția mediului de la CEN;

• Îmbunătățirea contribuției ONS și a organizațiilor interesate de protecția mediului (ONG-uri) ale noilor state membre și ale țărilor mai mici din UE la discuțiile strategice referitoare la protecția mediului de la CEN;

• Îmbunătățirea cooperării la nivel european și național;

• Organizarea fluxului de informații referitoare la mediu între organismele europene și naționale;

• Crearea unei cooperări eficiente și pe termen lung între partenerii de proiect și CEN/SABE;

• Asistarea partenerilor de proiect să înțeleagă pe deplin modul în care țările mai puternice își organizează activitățile de standardizare, precum și beneficiile unei activități puternice de standardizare națională;

• CYS în colaborare cu Centrul de Management CEN-CENELEC va sprijini și coordona crearea unor rețele eficiente de părți interesate, va promova importanța participării la activitatea SABE și va crește conștientizarea referitoare la mediul înconjurător și standardizare în țările participante.

Persoana de contact în cadrul ASRO:

Mădălina Simion – Expert standardizare în cadrul comitetelor tehnice:
‒ CT 52 – Calitatea apei
‒ CT 53 – Calitatea aerului
‒ CT 323 – Managementul mediului.

Email: madalina.simion@asro.ro