Proiectul de Twinning

Proiectul de Twinning MD/13/ENP/TR/14 – este noul proiect în care organismul naţional de standardizare s-a implicat alături de un consorţiu german şi de BRML – Biroul Român de Metrologie Legală. Experţii ASRO vor contribui la consolidarea sectorului standardelor în conformitate cu cele mai bune practici ale statelelor membre ale UE în Republica Moldova.