A apărut SR ISO 45001:2018 – Sisteme de management al sănătății și securității în muncă

SR ISO 45001:2018 poate salva viața angajaților dvs. În fiecare zi, mii de vieți se pierd din cauza accidentelor de muncă sau a bolilor letale legate de activitățile de muncă. Acestea sunt decese care ar fi putut și ar fi trebuit să fie prevenite. Standardul SR ISO 45001:2018, Sisteme de management al sănătății și securității […]

Cursul: GDPR – Protecţia Datelor – Obligaţii şi Standarde

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în perioada 16-18 mai 2018 cursul: General Data Protection Regulation – Protecţia Datelor – obligaţii şi standarde Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date – va intra în vigoare la data […]

22 aprilie – Ziua Pământului

Sărbătorirea Zilei internaționale a Pământului a început în 1972 și este un eveniment prin care ONU stimulează conștientizarea la nivel mondial a mediului și încurajează atenția și acțiunea politică. Și standardizarea sprijină obiectivul dezvoltării durabile discutat la primul summit al Pământului. În esență, implementarea sistemului de management al mediului, prin utilizarea familiei de standarde din […]

A apărut SR EN ISO 17025:2018

Cel mai important standard referitor la competența laboratoarelor de încercări și etalonări a fost revizuit luându-se în considerare ultimele noutăți privind mediul de lucru și practicile de lucru din cadrul laboratoarelor. SR EN ISO/IEC 17025 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări. este referențialul internațional pentru laboratoarele de încercări și etalonări care doresc […]

Beneficiile fiscale ale sponsorizării

Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, reglementează tratamentul fiscal al cheltuielilor cu sponsorizarea. Persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care înregistrează cheltuieli cu sponsorizarea în conformitate cu legislația în materie au dreptul de a beneficia de credit fiscal (deducere din impozitul pe profit datorat) pentru sponsorizare, ceea ce se traduce […]