Standardele de terminologie din diferite domenii sunt indispensabile în actuala lume globalizată

Standardul SR EN ISO 15296:2018, Echipament pentru sudare cu gaze. Vocabular este destinat să îmbunătățească înțelegerea, dincolo de principalele frontiere lingvistice, a termenilor utilizați în mod curent în industria de echipamente pentru sudare cu gaze. El este o compilație de termeni, împreună cu definițiile corespondente, întâlniți în diferitele standarde europene și internaționale sau în literatura profesională, tehnică sau comercială. Anumite definiții au devenit mai precise în timp și anumiți termeni au evoluat sub influența practicii cotidiene. Acest standard încorporează evoluția recentă a utilizării lor în industria de echipamente pentru sudare cu gaze.

Termenii definiți în standard sunt organizați în cinci grupe:

Grupa 1 — Termeni referitori la furtunuri flexibile, ansambluri de furtunuri și furtunuri asamblate;

Grupa 2 — Termeni referitori la presiune;

Grupa 3 — Termeni referitoare la aparate;

Grupa 4 — Termeni referitori la dispozitive de siguranță;

Grupa 5 — Termeni specifici.

Standardul are și o anexă ce cuprinde indexul alfabetic al termenilor în limba română și termenii echivalenți în limbile engleză, franceză și germană.

Standardul intră în patrimoniul comitetului tehnic ASRO/CT 39, Sudare și procedee conexe și înlocuiește ediția din 2003.