Category Archives: Asro

Un vocabular comun este esența înțelegerii

Acum, când organizațiile au angajați în mai multe țări și circulația forței de muncă a devenit mult mai liberă, domeniul resurselor umane a căpătat o anvergură internațională. De aceea, pentru a facilita înțelegerea în cadrul managementului resurselor umane, era nevoie

Calitatea bibliotecilor naționale conținută în noul standard ISO

Bibliotecile naționale sunt resurse uimitoare, resurse comunitare și cuprind tezaure de cunoștințe. Dar ce le face atât de uimitoare? Un nou standard ISO ajută la descoperirea lor printr-o combinație de indicatori de performanță și metode specifice de evaluare a impactului.

Standardul internațional ISO 18091:2019 facilitează dezvoltarea durabilă în guvernarea locală

Având un mandat complex, acela de a gestiona totul, de la transport la canalizare, la iluminatul public și la protecția civilă, nu e de mirare că cetățenii așteaptă multe de la administrațiile locale. Standardul, revizuit recent, le ajută să-și îmbunătățească

Informarea consumatorilor se face în baza încercărilor comparative

Scopul încercărilor comparative este de a informa consumatorul despre avantajele și dezavantajele produselor. Adeseori, aceste produse sunt clasificate de la cel mai bun la cel mai slab din clasa lor. De exemplu, în baza încercărilor comparative se acordă punctele NCAP

Competența auditorilor este esențială în procesul de certificare

Certificarea unui sistem de management al unei organizații este un mijloc care oferă asigurarea că organizația a implementat respectivul sistem de management conform cu politica sa și cu cerințele standardului de referință. Activitățile de certificare implică auditarea sistemului de management

Valoarea unei organizații este dată de resursele umane

Oamenii sunt inima oricărei organizații. Pentru ca o organizație să realizeze un succes durabil, pe termen lung, este important să se ia în considerare toate părțile interesate din cadrul sistemului de guvernanță, inclusiv resursele umane. Tocmai acesta este scopul standardului