GDPR și SR EN ISO/IEC 27001:2018

Începând cu 25.05.2018 trebuie pus în aplicare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date cunoscut mai mult prin prescurtarea GDPR. Noul regulament european introduce un set de reguli care cer organizațiilor să implementeze controale pentru a proteja datele cu […]

Broșura – ISO/IEC 17025 – Cerințe generale pentru laboratoarele de încercări și etalonări

ISO/IEC 17025: 2017 specifică cerințele generale privind competența, imparțialitatea și funcționarea consecventă a laboratoarelor. Standardul se aplică tuturor organizațiilor care desfășoară activități de laborator, indiferent de numărul de personal. Clienții care beneficiază de serviciile laboratoarelor, autoritățile de reglementare, organizațiile și sistemele care utilizează evaluarea peer-assessment, organismele de acreditare și altele utilizează standardul ISO / IEC […]

Programul de lucru al CEN CENELEC – 2018

Programul de lucru al organizațiilor europene de standardizare CEN și CENELEC pentru anul 2018 poate fi consultat aici. Acesta prezintă realizările din anul 2017 pe fiecare dintre cele 14 sectoare de activitate. Pentru fiecare sector, este disponibilă o listă a comitetelor tehnice implicate în realizarea lucrărilor, numărul de standarde publicate de CEN și CENELEC în […]

Un nou Raport al Comisiei Europene privind standardizarea

Comisia Europeană a publicat recent raportul [COM (2018) 26 – SWD (2018) 15] privind punerea în aplicare a politicii UE în domeniul standardizării și contribuția standardelor europene la politicile UE. Raportul face referire la acțiunile întreprinse de către Comisie în domeniul standardizării. Acestea vizează: – promovarea inovării, – creșterea calității, siguranței, durabilității bunurilor și serviciilor, […]

Vizita delegației din China

Pe data de 19 Ianuarie 2018, o delegație din partea State Grid Corporation of China a vizitat ASRO cu scopul de a-și prezenta candidatul pentru președinția IEC. IEC – Comisia Electrotehnică Internațională este organismul internațional de standardizare în domeniul electrotehnic, la care ASRO este membru cu drepturi depline. Actualul președinte al IEC – dl. James […]