Vehiculele electrice nu puteau rămâne în afara standardizării

Având în vedere evoluția tot mai accelerată a vehiculelor electrice, la nivelul organizațiilor de standardizare europene și internaționale există comitete tehnice care lucrează împreună la elaborarea standardelor pentru domeniul vehiculelor rutiere electrice. Dintre acestea face parte și seria de standarde IEC 61851 privind sistemul de încărcare conductivă.   

Cel mai nou standard din această serie a fost adoptat ca standard român, SR EN 61851-21-1:2018, Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 21-1: Prescripții referitoare la compatibilitate electromagnetică privind încărcătoarele de bord pentru vehicule electrice pentru conexiunea conductivă la o alimentare în curent alternativ sau curent continuu, și stabilește prescripțiile pentru conexiunea conductivă a unui vehicul electric (EV – „electric vehicle”) la o alimentare în curent alternativ sau curent continuu.

Aceasta se aplică numai încărcătoarelor de bord încercate fie pe vehiculul complet, fie la nivelul componentei sistemului de încărcare (ESA – „electronic sub assembly” – subansamblu electronic) .

Standardul cuprinde prescripții referitoare la imunitate și anume criteriile de performantă a funcției, nivelul de severitate a încercării, imunitatea la perturbații electrice, la câmpuri electromagnetice RF radiate, la impulsurile din linia de alimentare.

De asemenea, cuprinde și prescripții referitoare la emisii, cum sunt: condițiile de încercare, emisiile de armonice în liniile electrice de c.a., emisii ale schimbării tensiunii, ale fluctuațiilor tensiunii și ale flicker-ului în liniile electrice, perturbații conduse de înaltă frecvență în liniile electrice de c.a. sau c.c., perturbații conduse de radiofrecvență, etc.

Standardul cuprinde și o anexă normativă descrie rețelele (principale) artificiale (AMN/AN) pentru capetele liniilor de alimentare cu energie electrică c.a. și c.c. Acest lucru este necesar pentru a utiliza rețele care furnizează impedanță de sarcină specifică și izolează componenta față de alimentarea cu energie electrică (rețelele artificiale, AN, sunt utilizate pentru alimentări cu energie electrică în c.c. și cele principale artificiale, AMN, pentru alimentarea în c.a.  De asemenea, anexa oferă informații despre rețele artificiale asimetrice (AAN) pentru terminarea și cuplarea comunicației referitoare la încărcare pentru linii de comunicație simetrice și linii de comunicație asimetrice. Suplimentar, furnizează un ghid privind tratarea conexiunilor în montajul de încercare.

Alte adoptări ale standardelor din această serie ca standarde române sunt:

  • SR EN 61851-1:2011, Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 1: Prescripții generale
  • SR EN 61851-21:2003, Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 21: Condiții privind vehiculul electric pentru conectarea conductivă la o alimentare de curent alternativ sau continuu
  • SR EN 61851-21-1:2018, Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 21-1: Prescripții referitoare la compatibilitate electromagnetică privind încărcătoarele de bord pentru vehicule electrice pentru conexiunea conductivă la o alimentare în curent alternativ sau curent continuu
  • SR EN 61851-22:2003, Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 22: Stație de încărcare în curent alternativ pentru vehicule electrice
  • SR EN 61851-23:2014, Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 23: Stație de încărcare în curent continuu pentru vehicule electrice
  • SR EN 61851-24:2014, Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 24: Comunicații digitale între stația de încărcare în curent continuu și vehiculul electric, pentru controlul încărcării în curent continuu.