Standard român original pentru agricultura ecologică

Începem anul prin aprobarea și publicarea primului standard român pentru agricultura ecologică: SR 13595 – Agricultură ecologică. Cerințe și recomandări pentru produse ecologice sustenabile.

Scopul agriculturii ecologice este de a produce hrană mai curată, de a pune pe piață produse agroalimentare proaspete şi autentice, care să respecte factorii naturali şi de mediu, în deplină corelare cu conservarea şi dezvoltarea mediului.

În acest context a apărut și necesitatea de a avea un standard român original care să specifice cerințe și recomandări pentru produse ecologice sustenabile, inclusiv documentarea și implementarea de bune practici, transparență și trasabilitate.

„Agricultură ecologică” este un termen protejat, atribuit de U.E României pentru definirea acestui sistem de agricultură și este similar cu termenii ,,agricultură organică” sau ,,agricultură biologică” utilizaţi în alte state membre.

Iuliana Chilea – Director General ASRO

Directorul General al ASRO, Iuliana Chilea a declarat că: „Proiectul inițiat de Inter Bio, prin intermediul Universității Spiru Haret, a fost elaborat timp de doi ani în cadrul comitetului tehnic național ASRO/CT 95 – Produse agroalimentare şi horticole şi metode de analiză și a fost publicat de ASRO la finalul lunii ianuarie. Vreau să le mulțumesc pentru munca depusă la elaborarea acestui standard experților din cadrul ASRO/CT 95 și doamnei Nastasia Belc președintele acestui comitet. Publicarea SR 13595 este o reușită și face parte din eforturile standardizării naționale de a sprijini Uniunea Europeană la realizarea obiectivelor cuprinse în Pactul Ecologic European  (European Green Deal). De asemenea este în concordanță cu Declarația de la Londra pe care comunitatea europeană de standardizare și-a asumat-o și care are drept scop elaborarea de standarde care să sprijine lupta împotriva schimbărilor climatice.”

„Pe termen mediu și lung aplicarea reglementărilor și respectarea standardelor de calitate în agricultura ecologică vor avea ca efect reducerea costurilor, creșterea beneficiilor operatorilor din sistem, îmbunătățirea sănătății umane prin creșterea consumului de produse alimentare sănătoase, îmbunătățirea calității mediului, climei, biodiversității, a bunăstării animalelor și a conservării resurselor naturale.”, a mai spus dna. Chilea.

De menționat că standardul SR 13595Agricultură ecologică. Cerințe și recomandări pentru produse ecologice sustenabile poate fi utilizat ca referențial pentru certificare și este aplicabil organizațiilor certificate ecologic care vor să aplice principiile agroecologiei. Standardul poate fi aplicat și de organizațiile în curs de certificare ecologică care vor să aplice principiile agroecologiei. Certificarea conform acestui standard se poate face doar după obținerea certificării ecologice.

Standardul include o anexă normativă cu formulare și indicatori pentru înregistrarea dovezilor de îndeplinire a cerințelor, simplificând astfel activitatea de implementare și stabilind un nivel nimim de dovezi necesare îndeplinirii cerințelor.

La elaborarea acestui standard român original au participat reprezentanți ai: Inter-Bio, Comisiei Naționale de Gradare a Semințelor de Consum (CNGSC),  Universitatății Politehnica din Bucureşti – Facultatea de Chimie Aplicată şi Știința Materialelor,  Asociației Sănătate cu Casa BIO,  Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR),  Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB),  Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, Ecocert România.