Noua Strategie Europeană de Standardizare

Pe 2 februarie 2022, Comisia Europeană a prezentat o nouă Strategie europeană în materie de standardizare, care subliniază importanța strategică a standardelor în cadrul Pieței Unice, precum și determinarea UE de a participa activ la stabilirea standardelor la nivel mondial.

Standardele reprezintă piatra de temelie a Pieței Unice și competitivității UE la nivel mondial. Ele îi ajută pe producători să asigure interoperabilitatea produselor și serviciilor, să reducă costurile, să îmbunătățească siguranța și să încurajeze inovarea. Respectarea standardelor europene armonizate garantează că produsele sunt conforme cu legislația UE.

Comisarul pentru Piața Internă, Thierry Breton, a declarat: „Standardele tehnice au o importanță strategică. Suveranitatea tehnologică a Europei, capacitatea de a reduce dependențele și protecția valorilor UE se vor baza pe capacitatea noastră de a stabili standarde la nivel mondial. Prin strategia de astăzi, definim foarte clar prioritățile noastre în materie de standardizare și creăm condițiile pentru ca standardele europene să devină criterii de referință la nivel mondial.”

Strategia prezintă cinci seturi principale de acțiuni:

  • Anticiparea, prioritizarea și abordarea nevoilor de standardizare în domenii strategice: producția de vaccinuri și medicamente împotriva COVID-19, reciclarea materiilor prime critice, lanțul valoric al hidrogenului curat, cimentul cu emisii scăzute de dioxid de carbon, certificarea cipurilor și standardele în materie de date, utilizarea hidrogenului și a bateriilor. Comisia va institui funcția de Coordonator, responsabil în materie de standardizare, pentru a asigura orientări la nivel înalt în întreaga Comisie cu privire la activitățile de standardizare, care va fi sprijinit de un Centru de Excelență al UE privind standardele, alcătuit din servicii ale Comisiei.
  • Îmbunătățirea guvernanței sistemului european de standardizare: standardele europene, care sprijină politica și legislația UE, trebuie să fie decise de actori europeni. Comisia propune o modificare a Regulamentului privind standardizarea pentru a îmbunătăți guvernanța sistemului european de standardizare, în sensul că mandatele pentru organizațiile europene de standardizare, la cererea Comisiei, trebuie să fie gestionate de delegații naționali – organismele naționale de standardizare – ai statelor membre ale UE și SEE. Acest lucru va evita orice influență nejustificată a actorilor din afara UE și SEE asupra proceselor decizionale în cadrul elaborării de standarde pentru domenii esențiale.
  • Consolidarea poziției de lider a Europei în ceea ce privește standardele internaționale. Comisia va acționa prin intermediul Forumului la nivel înalt pentru a institui un mecanism împreună cu statele membre ale UE și cu organismele naționale de standardizare pentru a face schimb de informații, a coordona și a consolida abordarea europeană a standardizării internaționale.
  • Sprijinirea relației inovare – standardizare. Comisia propune o mai bună valorificare a potențialului cercetării finanțate de UE pentru a valorifica proiectele de inovare prin activități de standardizare și pentru a anticipa nevoile timpurii în materie de standardizare. Va fi lansat un „booster al standardizării” pentru a sprijini cercetătorii din cadrul programelor Orizont 2020 și Orizont Europa să testeze relevanța rezultatelor lor pentru standardizare.
  • Crearea generației următoare de experți în standardizare. Standardele se bazează pe cei mai buni experți, iar Europa se confruntă cu o schimbare de generație. Comisia va promova o mai mare sensibilizare la nivel academic cu privire la standarde, programe de creștere a competențelor în standardizare și formare a viitorilor specialiști.

Ministerul Economiei și ASRO – Organismul Național de Standardizare salută această inițiativă a Comisiei Europene și apeciază că ambițiile europene, inclusiv ale țării noastre, pentru o economie digitală, verde și rezilientă impune o abordare din ce în ce mai strategică a standardizării la toate nivelurile.

Comunicare politică;

Propunere de modificare a Regulamentului 1025/2012;

Raport privind implementarea Regulamentului 1025/2012;

Programul anual de lucru al pentru standardizarea europeană.