Relansare, putere, apartenenţă

Sub motto-ul „Relansare, putere, apartenenţă”, Franţa a preluat, începând de la 1 ianuarie, preşedinţia Consiliului Uniunii Europene pentru următoarele şase luni, iar principalul obiectiv este consolidarea autonomiei strategice a Europei.

Cu această ocazie, organizațiile europene de standardizare, CEN și CENELEC, împreună cu AFNOR – organismul de standardizare din Franța, salută prioritățile stabilite de guvernul francez pentru președinția rotativă a Consiliului UE și au subliniat sprijinul important pe care îl pot oferi standardele europene pentru atingerea obiectivelor propuse.

În perioada imediat următoare, inițiativele de standardizare ale CEN și CENELEC se vor axa pe trei subiecte importante aflate pe lista președinției franceze: egalitatea de gen, standardizarea în domeniul inteligenței artificiale și noua strategie europeană de standardizare.

Toate aceste obiective au scopul de a oferi un limbaj comun țărilor membre și consolidarea rolului Uniunii Europene de lider pe plan mondial.

EGALITATEA DE GEN

CEN și CENELEC acordă o importanță deosebită egalității de gen, iar în anul 2019, împreună cu 19 membri, s-a semnat Declarația UNECE prin care se angajează să sprijine elaborarea de standarde sensibile la dimensiunea de gen.

În același context, AFNOR a elaborat un ghid de bune practici pentru promovarea egalității de gen care va servi drept bază pentru elaborarea unui viitor standard internațional ISO. Acesta va aborda o serie de aspecte de egalitate între sexe, cum ar fi: ocuparea forței de muncă, educația, sănătatea, violența bazată pe gen și participarea femeilor la dezbaterile și deciziile publice.

INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ

Standardele europene oferă un sprijin important pentru implementarea cu succes în UE a inteligenței artificiale (IA) printr-o abordare etică și centrată pe persoană. Astfel se asigură siguranța și securitatea produselor și serviciilor și se reduc barierele din calea comerțului, în beneficiul pieței unice.

CEN și CENELEC se angajează să ajute Europa în tranziția digitală, iar prin înființarea comitetului tehnic comun (CEN-CENELEC JTC 21 – „Artificial Intelligence”) va ajuta organizarea și dezvoltarea standardizării în acest domeniu prin implementarea recomandărilor disponibile în foaia de parcurs a CEN și CENELEC și în ghidul Comisiei Europene privind inteligența artificială.

Prin eforturile lor comune, CEN, CENELEC și AFNOR susțin Președinția franceză în vederea unei viitoare reglementări europene a sectorului IA, în special în ceea ce privește colaborarea și schimburile cu alte regiuni ale lumii, cum ar fi China și SUA.

STRATEGIA EUROPEANĂ DE STANDARDIZARE

O nouă strategie europeană de standardizare va fi publicată de către Comisia Europeană la începutul acestui an. Inițiativa constituie un răspuns la nevoia de a fi mai asertivi și mai strategici la nivel internațional și va încearca să răspundă mai bine nevoilor de standardizare care decurg din transformarea ecologică și digitală a ecosistemului industrial al UE.

„În contextul globalizării și inovării accelerate, Uniunea Europeană trebuie să-și sporească influența asupra standardelor de mâine, în special în domeniile sănătății, industriei și inteligenței artificiale. Noua strategie de standardizare prezentată de Comisia Europeană va trebui să ne aducă cunoștințele tehnologice și valorile societale pe scena internațională”, explică Olivier Peyrat, Director General al AFNOR și Vicepreședinte CEN.

Sistemul european de standardizare se bazează pe o abordare voluntară și incluzivă, așa cum este definită în noul cadru legislativ, care și-a demonstrat deja, în multe privințe, puterea în sprijinirea priorităților de politică ale UE. Comunitatea europeană de standardizare se angajeză să asigure o redresare susținută și reziliența pe termen lung a Europei pentru a ajuta UE să își îndeplinească promisiunile, pe baza unui parteneriat strategic reînnoit cu instituțiile europene.”, a declarat Elena Santiago Cid, director general CEN și CENELEC.