Acordul Green Deal, drumul spre o economie verde

Comisia Europeană a prezentat Acordul Verde European (Green Deal), care are ca scop transformarea economiei europene într-una neutră din punctul de vedere al impactului asupra mediului până în anul 2050.

Principalele puncte ale acordului sunt:

  • Economie circulară
  • Europa neutră din punct de vedere climatic
  • Zero poluare
  • Ecosisteme și biodiversitate
  • De la fermă la consumator
  • Cercetare și inovare

Organizațiile europene de standardizare, CEN și CENELEC, contribuie la susținerea obiectivelor de care Europa va avea nevoie în viitor pentru a putea rămâne competitivă pe plan mondial. Aceste obiective sunt priorități strategice pentru sistemul european de standardizare.

CEN și CENELEC, împreună cu cele 34 de organisme naționale de standardizare, vor sprijini demersul Comisiei pentru ca economia europeană să devină mai inteligentă, mai echitabilă, mai durabilă și mai ales una neutră din punctul de vedere al impactului asupra mediului.

Sistemul european de standardizare bazat pe voluntariat, flexibil și incluziv, reprezintă un avantaj strategic și un instrument eficient pentru ca UE să facă față cu succes provocărilor viitorului.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a declarat că standardele europene sunt instrumente esențiale care completează legislația UE pentru a ajunge la o economie neutră din punct de vedere climatic.

Spre exemplu, economia circulară, care este principala prioritate a acordului european, este susținută de organizațiile europene de standardizare prin elaborarea unei serii de standarde care acoperă următoarele aspecte: prelungirea duratei de viață a produselor, capacitatea de reutilizare a componentelor sau reciclarea materialelor.