Declarația de la Londra

În luna septembrie, toți cei 165 de membri ISO au adoptat în unanimitate „The London Declaration” (Declarația de la Londra) care are drept scop elaborarea de standarde care să sprijine lupta împotriva schimbărilor climatice.

De asemenea, declarația reprezintă strategia organizației privind schimbările climatice și elaborarea de standarde care să fie în concordanță cu Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU.

Principalele obiective ale declarației:

  • Încurajarea și luarea în considerare a științei climatice și a tranzițiilor asociate acesteia în elaborarea tuturor standardelor și publicațiilor internaționale;
  • Facilitarea implicării societății civile și a celor mai vulnerabili la schimbările climatice în elaborarea standardelor și a publicațiilor internaționale;
  • Elaborarea și publicarea unui plan de acțiune și a unui cadru de lucru care vor analiza acțiuni și inițiative concrete, dar și a unui mecanism de raportare a acțiunilor pentru a putea urmări stadiul de implementare a acestora.

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari amenințări asupra mediului, cadrului social şi economic, de aceea este necesară luarea unor acțiuni rapide pentru a lupta împotriva încălziri globale, necesitate identificată și în cadrul conferinței de anul acesta a Grupului interguvernamental de experți privind schimbările climatice (IPCC).

Secretarul General ISO – Sergio Mujica, Președintele ISO – Eddy Njoroge și Dr Scott Steedman, Director-General BSI.

Declarația de la Londra este concepută astfel încât standardele internaționale să fie percepute ca elemente importante care pot contribui pe deplin la îndeplinirea obiectivelor agendei climatice a ONU.

Prin această declarație, ISO se angajează să lucreze împreună cu membrii, părțile interesate și partenerii săi pentru a se asigura că standardele și publicațiile internaționale ale ISO accelerează realizarea cu succes a Acordului de la Paris, a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite și a Apelului Națiunilor Unite pentru acțiune privind adaptare și reziliență.

Standardele se află într-o poziție ideală pentru a pune în aplicare acțiuni pozitive privind schimbările climatice. Fiind utilizate la nivel global, standardele joacă un rol vital atât pentru guverne, cât și pentru industrie. De aceea ele  pot accelera atingerea obiectivelor climatice. Declarația întărește faptul că standardele „eco” devin tot mai prezente în toate industriile.

Declarația de la Londra subliniază rolul important al standardelor internaționale în sprijinirea comunităților, organizațiilor și industriilor în tranziția către surse de energie mai curate și regenerabile. Ele pot contribui, de asemenea, la conservarea biodiversității, în același timp cu deschiderea piețelor pentru inovații care abordează provocările globale de mediu.

Declarația prevede, de asemenea, că ISO, împreună cu membrii săi, va facilita implicarea societății civile și a celor vulnerabili la efectele schimbărilor climatice la elaborarea tuturor standardelor și publicațiilor internaționale.