Comenzi și standarde online

În acestă perioadă, singura modalitate în care vom putea onora comenzile de standarde este în variantă electronică, formatul tipărit (hârtie) nu va fi disponbil. Ne găsiți în magazinul online și sperăm să aveți o experiență rapidă și ușoară. Este foarte important

Implementarea cerințelor sistemelor de management al siguranței alimentelor conform SR EN ISO 22000:2019. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar

Obiectivele cursului: Cursul prezintă modul de adaptare a sistemului de management al siguranței alimentelor în conformitate cu standardul SR EN ISO 22000:2019 atât din punct de vedere al informațiilor documentate, cât și al implementării. Cerințele standardului sunt destinate să fie

Cursuri online

Luând în considerare măsurile actuale impuse de SARS CoV 2 și creșterea riscurilor privind sănătatea publică și privată, ASRO vă propune O SERIE DE CURSURI ÎN VARIANTA ONLINE: ONLINE LIVE, WEBMINAR – E-Learning și SELFSTUDY, cerută de actualele împrejurări. Din confortul

Tranziție la cerințele noii ediții a standardului SR EN ISO 19011:2018 cu aplicații pentru auditori interni

Lector: Dr. Ing. Speranţa Stomff, lector în cadrul diverselor prezentări şi cursuri susţinute de ASRO sau terţi cu care ASRO are parteneriate în următoarele domenii: managementul calităţii, managementul mediului, managementul energiei, managementul procesului de standardizare în organizaţie. Tematică: Efectuarea unei

Specialist în domeniul sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001:2015

Obiectivele cursului: Cursul urmăreşte dobândirea unei serii de cunoştinţe şi abilităţi în vederea implementării unui sistem de management de mediu în condițiile impuse de noua abordare a standardului SR EN ISO 14001:2015 privind contextul intern și extern și părți interesate relevante,

Specialist în domeniul sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015

Obiectivele cursului: Înţelegerea cerinţelor ISO 9001 în contextul High Level Structure; Implementarea şi îmbunătăţirea unui sistem de management al calităţii având în vedere rezultatele pe care organizaţia doreşte să le atingă. Tematică: Scurt istoric al apariţiei preocupărilor privind calitatea; Standarde