Buletinul standardizării este o publicaţie lunară care cuprinde informaţii privind standardizarea naţională, europeană şi internaţională, prin publicarea listelor cu standardele române, europene şi internaţionale care au fost aprobate în luna anterioară, listelor cu proiectele de standarde române, europene şi internaţionale intrate în anchetă publică şi a listelor cu standardele române anulate.
Studiind Buletinul standardizării sunteţi la curent cu evoluţia activităţii de standardizare naţională (ASRO), internaţională (ISO, IEC) şi europeană a standardelor (CEN, CENELEC, ETSI).

Cuprins:

Standardizarea naţională

 • Standarde aprobate
 • Standarde anulate
 • Standarde europene adoptate iniţial prin filă de confirmare sau notă de confirmare pentru care se publică versiunea română
 • Proiecte de standarde în anchetă publică
 • Comitete tehnice

Standardizarea europeană

 • Standarde europene CEN aprobate
 • Standarde europene CENELEC aprobate
 • Standarde europene ETSI aprobate
 • Proiecte de standarde europene CEN supuse anchetei publice
 • Proiecte de standarde europene CENELEC supuse anchetei publice
 • Proiecte de standarde europene ETSI supuse anchetei publice

Standardizarea internaţională

 • Standarde internaţionale ISO aprobate
 • Standarde internaţionale IEC aprobate
 • Proiecte de standarde internaţionale ISO supuse anchetei publice
 • Proiecte de standarde internaţionale IEC supuse anchetei publice
 • Notificări pentru proiecte de standarde adresate organismelor europene de standardizare şi la OMC