Standarde – pentru Sisteme de Management

CALITATE

Nr. Crt.INDICATIVTITLU
1SR EN ISO 9001:2015Sisteme de management al calității. Cerințe
2SR EN ISO 13485:2016Dispozitive medicale. Sisteme de management al calității. Cerințe pentru scopuri de reglementare
3SR ISO 21001:2019Organizații educaționale. Sisteme de management pentru organizații educaționale. Cerințe și ghid de utilizare
4SR CEN ISO/TS 29001:2015Industriile petrolului, petrochimice și ale gazelor naturale. Sisteme de management al calității specifice sectorului. Cerințe pentru organizațiile care furnizează produse și servicii
5SR EN ISO/IEC 80079-34:2012Atmosfere explozive. Partea 34: Aplicarea sistemelor calității la fabricarea echipamentelor

INDUSTRIE

Nr. Crt.INDICATIVTITLU
1SR EN ISO 15378:2018Materiale pentru ambalarea primară a medicamentelor. Cerințe specifice pentru aplicarea ISO 9001:2015, cu referire la Buna Practică de Fabricație (BPF)

SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE

Nr. Crt.INDICATIVTITLU
1SR EN ISO 22000:2019Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar
2SR EN ISO 22301:2014Securitate societală. Sisteme de management al continuității activității. Cerințe
3SR ISO 39001:2018Sisteme de management ale siguranței traficului rutier (RTS). Cerințe și recomandări de bune practici
4SR ISO 45001:2018Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare

MANAGEMENT GENERAL

Nr. Crt.INDICATIVTITLU
1SR ISO 37001:2017Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare
2SR EN ISO 41001:2018Managementul facilităților. Sisteme de management. Cerințe cu îndrumări pentru utilizare
3SR ISO 44001:2019Sisteme de management al relațiilor de afaceri colaborative. Cerințe și cadru de lucru
4SR ISO 55001:2017Managementul activelor. Sisteme de management. Cerințe
5SR ISO 55002:2017Managementul activelor. Sisteme de management. Linii directoare pentru aplicarea ISO 55001

MEDIU ȘI ENERGIE

Nr. Crt.INDICATIVTITLU
1SR EN ISO 14001:2015Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare
2SR EN ISO 14004:2016Sisteme de management de mediu. Linii directoare generale referitoare la punerea în aplicare.
3SR EN ISO 14006:2011Sisteme de management de mediu. Linii directoare pentru integrarea ecoproiectării
4SR EN ISO 50001:2019Sisteme de management al energiei. Cerințe și ghid de utilizare

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Nr. Crt.INDICATIVTITLU
1SR ISO/IEC 27003:2013Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Îndrumări privind implementarea unui sistem de management al securității informației.
2SR EN ISO/IEC 27001:2018Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securității informației. Cerințe