Sistemul de management al unei organizații este partea vizibilă a managementului, fiind alcătuit din elemente de natură metodologică, decizională, informațională, organizatorică, psihologică, motivațională etc. și din relațiile ce se stabilesc între acestea.

Ca urmare a dezvoltării și diversificării activității companiilor și datorită globalizării care face competiția pe piață din ce în ce mai acerbă, în cadrul unei organizații s-au dezvoltat o serie de sisteme specifice de management, componente ale sistemului de management global, ca de exemplu:

  • Sisteme de management al calității;
  • Sisteme de management al mediului;
  • Sisteme de management al riscului;
  • Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale etc.

Standarde pentru sistemele de management

FAMILIA SR EN ISO 9000

Sisteme de management al calităţii

Familia de standarde SR EN ISO 9000 a fost elaborată pentru a ajuta organizaţiile, de orice tip sau mărime, să implementeze şi să conducă eficace sistemele de management al calităţii.

Mai mult
ISO 27001

SR EN ISO/IEC 27001

Sisteme de management al securităţii informaţiei.

 

Standardul oferă un cadru de bază pentru certificarea sistemului de management al securității informației.

 

Cumpără

SR EN ISO 50001

Sisteme de management al energiei

 

Standardul permite organizațiilor de orice tip și dimensiune să-și gestioneze eficient performanța energetică.

 

Cumpără

FAMILIA SR EN ISO 14000

Sisteme de management de mediu

 

Standardele din familia SR EN ISO 14000 sunt destinate pentru ţinerea sub control a impactului proceselor organizaţiei în ansamblu, asupra mediului.

 

Cumpără

SR ISO 20121

Sisteme de management al sustenabilității evenimentelor

 

 

Acest standard specifică cerințele pentru un sistem de management al sustenabilității evenimentelor de orice tip.

Cumpără

SR ISO 45001

Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă

 

 

SR ISO 45001 ajută organizațiile să creeze un cadru pentru îmbunătățirea siguranței angajaților și reducerea riscurilor la locul de muncă.

Cumpără

SR EN ISO 22000

Sisteme de management al siguranţei alimentelor

 

Standardele din seria SR EN ISO 22000 Inspiră încredere consumatorilor în produsele alimentare pe care le produceți sau le comercializați.

Cumpără

SR ISO 37001

Sisteme de management anti-mită

 

Este primul standard internațional pentru sisteme de management anticorupție care își propune să ajute organizațiile să lupte contra acestui flagel în cadrul activităților lor.

 

Cumpără

Alte standarde

Dispozitive medicale. Sisteme de management al calității. Cerințe pentru scopuri de reglementare

Organizații educaționale. Sisteme de management pentru organizații educaționale. Cerințe și ghid de utilizare

Industriile petrolului, petrochimice și ale gazelor naturale. Sisteme de management al calității specifice sectorului.

Managementul facilităţilor. Sisteme de management. Cerinţe cu îndrumări pentru utilizare

Sisteme de management ale siguranţei traficului rutier (RTS). Cerinţe şi recomandări de bune practici

Sisteme de management al relațiilor de afaceri colaborative. Cerințe și cadru de lucru

Managementul activelor. Sisteme de management. Cerinţe

Sisteme de management al măsurării. Cerinţe pentru procese şi echipamente de măsurare

Managementul resurselor umane. Linii directoare pentru raportarea internă și externă referitoare la capitalul uman