IMM-urile – coloana vertebrală a economiei europene

Microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) reprezintă mai mult de 99% din totalul întreprinderilor europene și asigură două treimi dintre locurile de muncă din sectorul privat și contribuie cu mai mult de jumătate din valoarea adăugată totală creată de întreprinderile din UE.

De aceea, putem spune că acestea constituie coloana vertebrală reală a economiei Europei. Standardizarea contribuie la creşterea rolului cheie al IMM-urilor, dar de cele mai multe ori, valoarea adăugată a standardelor nu este bine cunoscută de către întreprinderile mici.

Prin urmare, în ultimii ani, organizaţiile europene de standardizare CEN și CENELEC au decis să abordeze această problemă și au intensificat eforturile care vizează IMM-urile și participarea lor la activitatea de standardizare.

De ce au nevoie IMM-urile de standarde?

Standardele ajută afacerile la:

 • asigurarea calității și siguranței produselor și/sau serviciilor;
 • obținerea compatibilității între produse și/sau componente;
 • accesul pe piețele internaționale;
 • satisfacerea cerințelor și a nevoilor clienților;
 • reducerea costurilor și îmbunătățirea eficienței;
 • asigurarea conformității cu legislația națională și internțională;
 • acumularea de cunoștințe despre noile tehnologii și inovații.

POLITICA ASRO PENTRU IMM-URI

Organismul de naţional de standardizare încurajează şi facilitează accesul IMM-urilor la standarde şi la procesul de elaborare a standardelor, pentru a asigura un nivel mai ridicat de participare a acestora în cadrul sistemului de standardizare national, în conformitate cu cerințele Regulamentului privind standardizare europeană 1025/2014.

Pentru implementarea acestor obiective ASRO realizează următoarele:

 1. Crearea de produse specifice IMM-urilor (colecţii specifice, etc.) şi oferirea de facilităţi la achiziţia standardelor, care să le permită un acces facil la informația despre standardizare;
 2. Asigurarea unor facilităţi specifice pentru participarea la activitatea de standardizare (taxe reduse, cursuri de standardizare etc.);
 3. Colaborări cu organizaţiile care reprezintă IMM-urile şi implicarea în programe de educare a acestora pentru utilizarea standardelor existente ca instrument strategic al organizaţiei şi pentru participarea la activitatea de standardizare;
 4. Dezvoltarea de mijloace de instruire şi de atragere a IMM-urilor în activitatea de standardizare şi de utilizare a standardelor (ex. evidenţierea proiectelor de interes pentru IMM-uri, newslettere personalizate, etc.);
 5. Participarea la activităţile grupului de lucru de la nivelul CEN şi CENELEC, pentru a permite o monitorizare mai atentă a activităţilor care au ca ţintă IMM-urile.

Descoperă activitatea de standardizare într-un mod rapid și ușor.

Platforma IMM e-Learning este un instrument creat de CEN-CENELEC pentru IMM-uri. Este formată din 6 module cu subiecte individuale. Fiecare modul începe cu o prezentare a obiectivelor de învățare, urmată de o animație care explică subiectul bazat pe o situație concretă. După animație, puteți citi mai multe despre acest subiect și, în final vă puteţi testa cunoștințele.

Platforma IMM e-Learning

CEN și CENELEC furnizează informații și instrumente ajutătoare prin care explică beneficiile standardelor, utilizarea lor și condițiile de participare la procesul de elaborare a standardelor.

Portal IMM-uri CEN-CENELEC

Standardele internaționale ISO ajută IMM-urile să reducă costurile, să sporească productivitatea și să acceseze noi piețe.

Portal pentru IMM-uri ISO

Descoperă o parte dintre beneficiile pe care standardele internaționale le pot aduce afacerii tale.

10 motive pentru a include standardele în afacerea ta

Organizația europeană SBS (Small Business Standards) reprezintă și apără interesele IMM-urilor în activitatea internațională de standardizare. Aici puteți găsi cele mai recente noutăți cu privire la beneficiile standardelor prezentate printr-o gamă largă de materiale informative (video, broșuri, articole, infografice).

Vocea IMM-urilor europene în standardizare