Proprietatea intelectuală se referă la creațiile minții: invenții (brevete), opere literare și artistice, simboluri, nume, imagini, design, utilizate în activități comerciale. Deținătorul proprietății intelectuale poate controla și trebuie rasplatit pentru uzul acesteia, și acest fapt încurajează inovația și creativitatea spre beneficiul tuturor.

Dreptul de autor si drepturile conexe reprezintă instrumente și concepte legale care respectă și protejeaza drepturile autorilor legate de creațiile lor. Legea dreptului de autor are un rol decisiv in desăvârșirea drepturilor și contribuției sociale a deținătorilor.

Standardele sunt lucrări elaborate de către mai mulţi experţi în cadrul comitetelor tehnice (CT) sub iniţiativa şi responsabilitatea organismului de standardizare, care le şi publică. Ele reflectă experienţa şi cunoştinţele celor participanţi la elaborare şi încorporează contribuţia intelectuală a fiecăruia. Prin urmare, standardele sunt creaţii – sub forma documentaţiilor ştiinţifice – protejate prin drepturi de autor încă din fază de proiect.

SOLICITAŢI ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL LICENŢELOR ASRO!

Nu uitaţi: copia neautorizată pune la îndoială integritatea standardului obţinut şi legalitatea activităţii pe care o desfăşuraţi!

Reproducerea integrală sau efectuarea unei copii după un standard achiziționat se poate face numai pentru uzul intern al utilizatorului. În cazul reproducerilor integrale de standarde numărul de licență va fi înscris în clar pe copia autorizata, alături de sintagma “uz intern” și numele persoanei fizice/juridice solicitante. Prețul unei licențe de reproducere este de:

  • 30% din prețul standardului achiziționat pentru copia efectuată de persoana fizica/juridica solicitantă;
  • 40% din prețul standardului achiziționat pentru copia efectuată de ASRO la solicitarea unei persoane fizice/juridice;

Plata dreptului de autor va fi diferită, de la caz la caz.  

Standardele internaționale, europene sau străine adoptate ca standarde române fără elaborarea versiunii oficiale în limba română, sau neadoptate ca standarde române nu pot fi traduse pentru a fi comunicate public sau pentru a se constitui parte a unor opere derivate, cum ar fi: cursuri de formare profesională, baze de date, publicații și documentații de specialitate.

Este interzisă difuzarea standardelor, în orice formă, prin orice mijloace, gratuit sau contra cost.  Orice autorizare a difuzării de standarde naționale și/sau de publicații ale ASRO constituie obiectul unui contract distinct.

Respectarea drepturilor de autor asupra standardelor nu afectează libera lor utilizare și aplicare. Standarde se pot utiliza pentru: documentare și informare, implementare în cadrul organizației, aplicare în producție și în procesele din cadrul organizației, ca referențial într-un contract, procedură ori alt fel de documentație.

Nerespectarea drepturilor de autor asupra standardelor, conduce la aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.

Pentru mai multe detalii adresaţi-vă la:

Telefon. 0374.999.188
E-mail:vanzari@asro.ro